Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 06.12.2020

Granty z Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

Institutions:
Wydział Filologiczny UwB (Lead institution)
Fields:
Literaturoznawstwo

Czworo badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyło granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Na swoje projekty otrzymają w sumie ponad 930 tys. zł. Granty z Narodowego Centrum Nauki trafią do dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun.

„W poszukiwaniu innej wiedzy: zachodni ezoteryzm w PRL” – to tytuł projektu dr hab. Moniki Anny Bednarczuk z Wydziału Filologicznego, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 404 100 zł w konkursie OPUS. Badaczka chce przyjrzeć się polskiemu ezoteryzmowi okresu PRL w kontekście kultury i literatury. Jak rozwijały się wybrane grupy zainteresowane okultyzmem? Jak wyglądały ich kontakty z osobami i grupami zajmującymi się ezoteryką i badaniami nad zjawiskami paranormalnymi (zwłaszcza w Europie Zachodniej i Związku Radzieckim)? Kim byli główni aktorzy w procesie ’importu’ wiedzy ezoterycznej? Jakie były najważniejsze kanały i formy rozpowszechniania tej wiedzy? To niektóre pytania, na które będzie poszukiwała odpowiedzi, analizując teksty autobiograficzne, literackie, paraliterackie i poradnikowe, a także artykuły prasowe i dokumenty archiwalne.

Z tego samego konkursu 241 620 zł zdobyła też inna filolożka z UwB – dr Sylwia Borowska-Szerszun. Jej projekt zatytułowany jest „Mediewalizm i pamięć w fantastyce historycznej Guya Gavriela Kaya”. Zdaniem badaczki, twórczość tego współczesnego kanadyjskiego autora może stanowić oryginalny kontekst do zastosowania nowych kategorii interpretacyjnych wywodzących się z badań nad pamięcią. Jak można przeczytać w opisie projektu, dr Borowska-Szerszun chce spojrzeć na fantastykę Kaya „z perspektywy mediewistki, która uważa, że sposób, w jaki średniowiecze jest przedstawiane w kulturze i literaturze popularnej, można postrzegać jako swoistą „fantazję” kulturową, która selektywnie przywłaszcza różne średniowieczne motywy i toposy by przekształcić je na potrzeby współczesnych czytelników i widzów”.

Information

Funding:
Narodowe Centrum Nauki
Added on:
6 December 2020; 18:02 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
5 January 2021; 18:36 (Mariola Wilczak)

See also

06.12.2020

Estetyka ucieleśniona w przekładzie opisów krajobrazu – wyjazd konsultacyjny

Dr Beata Piecychna z Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Filologiczny) badać będzie, w jaki sposób człowiek rozumie i przetwarza język na przykładzie tłumaczenia literackich opisów krajobrazów. Interesuje ją proces ucieleśnienia doświadczenia estetycznego, czyli to, jakie reakcje wywołuje ono w układzie sensomotorycznym i postrzeżeniowym odbiorcy przekładu. Najważniejszą częścią projektu jest wyjazd naukowy do prestiżowego Max Planck Institute for Empirical Aesthetics we Frankfurcie nad Menem i konsultaje z Prof. Winfriedem Menninghausem (The Department of Language and Literature) oraz Prof. Davidem Poeppelem (The Neuroscience Department), którzy prowadzą pionierskie studia z pogranicza kognitywistyki, neurolingwistyki, percepcji multisensorycznej i estetyki.

14.04.2016

Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

Istotą projektu, prowadzonego od 2009 roku, jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce. Poszukujemy łączących doświadczenie ludzkie w całość pojęć, struktur – poszukujemy nowych perspektyw poznawczych. Pracujemy nad aparaturą opisującą doświadczany przez nas wszystkich świat. Stopniowo budujemy także refleksję metanaukową – rozwijając badania w zakresie teorii języka, teorii umysłu, ogólnej metodologii nauk, antropologii kultury i innych dziedzin.

14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

17.02.2020

Polonistyka otwarta

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród studentów i studentek polonistyk na świecie. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane przede wszystkim do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego na poziomach od B1 wzwyż.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.