Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 19.10.2015

Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43

Institutions:
Participants:
Fields:
Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
Deadline:
1.03.2013-28.02.2018

W ramach projektu przewidziana jest kontynuacja długofalowych prac nad "Słownikiem polszczyzny XVI wieku", będącym naukowym słownikiem dokumentacyjnym, którego głównym założeniem jest opis polszczyzny epoki renesansu, czyli okresu kształtowania się języka narodowego. "Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku" pozwoli rozszerzyć jego zasięg ze względu na nowe sposoby prezentacji materiału oraz publikację w medium cyfrowym. W ramach projektu są kontynuowane prace nad tomami 36-43 tradycyjnego słownika wychodzącego drukiem. Jako uzupełnienie słownika przewidzane są edycje szesnastowiecznych źródeł w postaci tekstu transkrybowanego z komentarzem filologicznym i poświęconych im studiów. Powstającą edycję internetową uzupełniać będzie biuletyn internetowy, pozwalający rozszerzyć refleksję teoretyczną nad materiałem językowym o zakres nieujmowany dotąd w słowniku. Realizacja proponowanego projektu badawczego znacząco rozwinie wiedzę o dawnej polszczyźnie, przyczyniając się do ocalenia dziedzictwa kulturowego Polski.

Information

Funding:
NPRH
Contact:
slownik16@ibl.waw.pl ; spxvi@poczta.onet.pl
Added on:
19 October 2015; 18:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 October 2015; 18:03 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.