Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. cottonbro studio | Pexels
Added on: 07.11.2022
Deadline for submitting applications: 01.12.2022

Stypendia postdoktorskie Swiss National Science Foundation

Swiss National Science Foundation proponuje udział w programie stypendialnym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Program przeznaczony jest dla osób dowolnej narodowości prowadzących badania we wszystkich dyscyplinach, realizujących dowolne tematy badawcze.

Warunkiem aplikacji jest posiadanie stopnia doktora i doświadczenie podoktorskie nie dłuższe niż 8 lat. Fundator oferuje zatrudnienie w niekomercyjnej instytucji badawczej w Szwajcarii przez okres 12–24 miesięcy. Stypendium pokrywa wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, fundusze na badania i udział w konferencjach. 

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy mySNF (https://www.mysnf.ch/login.aspx?language=en).

Information

Added on:
7 November 2022; 22:01 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 November 2022; 22:01 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.