Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

„Humanistyka cyfrowa". Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Miasto:
Warszawa
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
Studia III stopnia

Czteroletnie (ośmiosemestralne) studia doktoranckie o profilu ogólnoakademickim, i charakterze międzyobszarowym: w obszarze nauk humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo) i  obszarze nauk ścisłych (dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina informatyka).

Ogłoszenie o rekrutacji na interdyscyplinarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

● wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku humanistycznym lub informatycznym;

● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimalny poziom B2 poświadczony odpowiednim dokumentem).

Rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona od V do X 2018 roku.

Pierwszy etap rekrutacji do końca sierpnia 2018 roku: analiza dokumentów dostarczonych przez kandydatów: CV, listu motywacyjnego, wyników w nauce i wniosku o przyjęcie na studia.

Drugi etap rekrutacji – w pierwszej połowie września: prezentacja przed komisją rekrutacyjną pomysłu projektu badawczego z zakresu humanistyki cyfrowej oraz odpowiedź na pytania Komisji. Dokładny termin zostanie podany w osobnym ogłoszeniu. 

Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 136, w dni robocze w godz. 09.00-16.00). Dokumenty można również wysłać pocztą (wówczas świadectwo kwalifikacji drugiego stopnia powinno zostać poświadczone notarialnie).

Uchwała Rady Naukowej, Warunki i tryb rekrutacji, Program studiów oraz Efekty kształcenia znajdują się w załącznikach.


Recruiting announcement for new, interdisciplinary PhD studies for academic year 2018/2019

The Scientific Council of Institute for Literary Research, Polish Academy of Sciences, 24th of May 2018 set up new PhD study:

“Digital Humanities” PhD study of Institute for Literary Research, Polish Academy of Sciences and Polish-Japanese Academy of Information Technology .

Recruiting demands:

Graduate of humanistic or computer sciences

Good knowledge of English language both written and spoken (at least B2 level, documented)

Recruitment for study will be held from May to September 2018.

First stage of recruitment will be held until the end of August 2018: scrutinizing of documents delivered: CV, covering letter, learning results and study application.

Second stage of application - first half of September, including presentation on research project concerning problems of digital humanities and answering scrutiny commission questions .

Exact date will be given in separate announcement.

Required documents could be left at the Institute for Literary Research legal address: Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, 136 room between hours 9.00-16.00.

Scientific Council resolution, conditions and recruitment mode, studies programme and effects of education can be found in attachments.

Informacje

Wysokość czesnego:
bez opłat
Długość trwania kursu:
4 lata
Data dodania:
27 kwietnia 2018; 08:15 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
30 maja 2018; 10:28 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

22.11.2019

Szkoła Doktorska UKSW

Od roku 2019/2020 rekrutacja na studia w dyscyplinie Literaturoznawstwo odbywa się jako rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW.

25.08.2022

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2023/2024

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2023/2024. W tym roku prowadzony jest nabór w następujących dyscyplinach: archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), etnologia i antropologia kulturowa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN), historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN), językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN), literaturoznawstwo (Instytut Badań Literackich PAN), nauki o kulturze i religii (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN).

22.11.2019

Filologia polska - studia licencjackie (stacjonarne)

Program studiów na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury orazwiedzę o języku. Prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze współczesnej i komunikacji językowej. Studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych. Uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.