Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2016
Data dodania: 02.05.2016

Kurs „Literatura i psychoanaliza” - Edycja VIII

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Kursy
Data ogłoszenia:
02.05.2016

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa
tel.:  530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Autor programu, wykładowca oraz kierownik kursu: prof. dr hab. Danuta Danek
Sekretarz: Anna Ryjak

Kurs obejmuje czterogodzinne spotkania wspólne i godzinę przeznaczoną na konsultacje indywidualne. Zajęcia odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od października do czerwca w godzinach 11.00-14.15 (konsultacje indywidualne 14.30-15.15) w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Pierwsze zajęcia 5 listopada 2016, zapisy od 15 maja 2016.
Absolwenci mają możliwość kontynuowania kursu przez drugi i trzeci rok.

Program kursu to cykl wykładowo-seminaryjny, który łączy dwa cele. Jeden to zaznajomienie z podstawowymi odkryciami, pojęciami i twierdzeniami psychoanalizy, a drugim celem jest ukazanie poprzez konkretne analizy wybranych tekstów literackich (z odwołaniami do teatru i filmu), jak znajomość ta poszerza nasze możliwości rozumienia ukrytego bogactwa znaczeniowego określonych utworów. Dotyczy to zarówno najwybitniejszych dzieł, które należą do kanonu literatury polskiej i światowej, jak takich utworów, które były dotychczas niedoceniane i niemal nie istnieją w naszej świadomości historycznoliterackiej, a zawierają prekursorskie odkrycia, jeśli chodzi o rozumienie człowieka, jego ukrytych dramatów i pomijanych dotąd doświadczeń egzystencjalnych. Obeznanie z psychoanalizą pozwala też rozumieć lepiej biografie wielu twórców. Kurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów, nauczycieli i osób innych zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze.

Kurs prowadzi prof. dr hab. Danuta Danek, historyk literatury, eseistka, tłumaczka, autorka m.in. książek "Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza"; "Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego"; "Melancholia i poznanie. Autobiografie Elizy Orzeszkowej" oraz licznych rozpraw, w których łączy warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym.

Najważniejsze prace autorki z tego zakresu: "Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm", „<Romantyczność>. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu"; „<Dziady>. Kilka tez interpretacyjnych"; "Petersburski sen Mickiewicza"; „<Godzina myśli> jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej"; "Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym"; "Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich"; "Inne spojrzenie na Krasińskiego"; "Godziny myśli Zofii Szymanowskiej".
Kilka prac poświęciła autorka swoim odkryciom związanym z twórczością zapoznanego pisarza romantycznego, Stanisława Morawskiego (książka "Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej", rozprawa "Niedokonany polski Czechow  w czasach romantyzmu").
Wokół psychoanalizy skupione są m.in.rozprawy autorki "Freud w polskich wersjach edukacyjnych"; "Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu - Ochorowicz i Freud"; "Gustaw Bychowski - zapoznana postać z dziejów kultury polskiej" (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 roku "Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne"); "Dziennik Bezimiennej" (we wznowionej również staraniem autorki i w jej opracowaniu publikacji zasłużonego psychiatry Adama Wizla "Pamiętnik pacjentki z 1924 roku"); "O nauczaniu psychoanalizy nieprofesjonalistów".
Autorka przekładu francuskiego arcydziełka powieściowego z XVII wieku - "Listów portugalskich" Josepha-Gabriela Guilleragues`a i rozpraw, ukazujących psychoanalityczne prekursorstwo tego utworu.
Tłumaczka książek Brunona Bettelheima "Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni"; "Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska"; "Freud i dusza ludzka" oraz jego rozpraw "Schizofrenia  jako reakcja na sytuacje skrajne" i "Sztuka i kształcenie artystyczne. Wizja osobista".
Wykładowczyni corocznych Festiwali Nauki w Warszawie, autorka audycji radiowych poświęconych problematyce literatury i psychoanalizy oraz artykułów popularyzujących tę problematykę w czasopiśmie dla nauczycieli „Polonistyka”. W miesięczniku „Twórczość” publikuje co jakiś czas Zwierzenia, związane z prowadzonymi pracami.  
 
Przy zapisie na kurs należy wypełnić kartę informacyjną i wpłacić wpisowe 200 zł. Czesne w wysokości 1000 zł płatne do 20 października 2016.
Świadectwo ukończenia płatne 30 zł.
Opłat można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Wszyscy chętni mile widziani !
Z A P R A S Z A M Y !

OPINIE >>

Informacje

Wysokość czesnego:
1000 zł (płatne do 20 października 2016)
Długość trwania kursu:
1 rok
Data dodania:
2 maja 2016; 23:55 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
6 maja 2016; 18:33 (Olga )

Zobacz także

19.06.2022

Kurs „Literatura i psychoanaliza”

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ogłasza zapisy na bezpłatny kurs „Literatura i psychoanaliza” w roku akademickim 2022/2023.

06.05.2016

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (IV edycja)

Celem zajęć jest napisanie scenariusza filmu krótkometrażowego lub dramatu scenicznego, który ma szansę realizacji. Jeśli połączenie w jednym warsztacie obu tych sztuk wyda się niektórym niemożliwe, warto, aby pamiętał, że film wywodzi się z wielowiekowej kultury teatru, a budowa scenariusza poddana jest podobnym prawom dramaturgicznym co pisanie na scenę. W naszej kulturze teatr i film wzajemnie korespondują i na siebie wpływają.  Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego bohatera, wyróżnimy wątki, a następnie popracujemy nad strukturą dramatyczną tekstu. Przyjrzymy się technice budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dla treści. Zarówno praca scenarzysty, jak i dramaturga, to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego zastanowimy się nad artystycznymi walorami poszczególnych projektów oraz kontekstem swej wypowiedzi. Każdy będzie miał szansę na wypracowanie indywidualnego języka wizualnego. Zajęcia te będą okazją do poznania samego siebie, swoich twórczych możliwości w zakresie podejmowanych tematów, języka i skonfrontowanie ich z grupą słuchaczy. W międzyczasie będziemy rozmawiać o najważniejszych dziełach z historii teatru, filmu oraz obserwować nowe kierunki w sztuce. Poznamy możliwości adaptacji literatury, przyjrzymy się sytuacji na rynku i możliwościom zaistnienia w branży. Zajęcia te mają za zadanie otworzyć przyszłych scenario i dramatopisarzy na pełną, choć oczywiście kontrolowaną przez nich, wolność twórczą.   Wykładowcy: Magdalena Wleklik - scenarzysta, pisarz, reżyser. Autorka licznych scenariuszy filmowych, telewizyjnych oraz słuchowisk, m.in. „Agent Wolności”, „Mosty”, „Mam plan”. Zadebiutowała w Teatrze Telewizji tekstem dramatu „Żółtodzioby”. Autorka powieści „Szykuj się do odlotu”, opowiadań publikowanych w prasie oraz w „Antologii opowiadań współczesnych młodych pisarzy polskich”. Laureatka konkursów pisarskich i scenariuszowych. Konsultant scenariuszowy. Reżyser filmowy i słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Debiutowała jako reżyser filmu fabularnego „Możesz być kim chcesz”. Jej filmy miały pokazy na wielu festiwalach, m.in. na Międzynarowodym Festiwalu Filmowym w Cannes, RIFF w Rzymie, CineFest w Los Angeles, FPFF w Gdyni, Camerimage itp. Film „Kino” zdobył Award of Excellence na San Francisco Film Awards. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.  Tomasz Man - dramatopisarz, reżyser teatralny, autor adaptacji teatralnych i słuchowisk radiowych. Autor wielu dramatów, m.in. „Katarantka. Requiem. Nieszczęście w dwóch aktach”, „C(r)ash Europe”, „Świat jest skandalem”, „Sex Machine”. Sztuki były przetłumaczone i grane w wielu językach. Współzałożyciel Teatru pod Gryfami we Wrocławiu. Pełnił funkcję kierownika literackiego w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie oraz konsultanta programowego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w Teatrze Nowym Praga w Warszawie. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz reżyserii na AT w Warszawie. Debiutował jako reżyser „Balladyny”, wystawionej w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. W kolejnych latach reżyserował spektakle w całej Polsce. Od 2007 pracował jako adiunkt na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie w 2009 uzyskał doktorat. Habilitacja w 2013 r. W ramach kursu odbędą się spotkania z wybitnymi znawcami przedmiotu: Jackiem Kopcińskim, Iwoną Pomianowską oraz Maciejem Wieczorkiem.   Plan zajęć >>   Czas trwania: 6 miesięcy (styczeń 2017 – czerwiec 2017). Kurs obejmuje 80 godzin zajęć, trwa 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela, w godzinach 9.00-16.00) raz w miesiącu, w Pałacu Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.   Opłaty: wpisowe 200 zł; czesne 1600 zł płatne jednorazowo do 20 grudnia 2016, świadectwo ukończenia kursu płatne 30 zł. Przy zapisywaniu się na kurs należy wypełnić kartę informacyjną oraz dokonać opłaty wpisowej 200 zł. Wypełnioną kartę wraz z potwierdzeniem opłaty proszę odwrotnie odesłać e-mailem (podyplomowe@ibl.waw.pl) lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. 107 w czasie trwania dyżurów. Opłaty można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie pok. 107 lub na konto: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001.   Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest złożenie tekstu scenariusza lub dramatu albo wykonanie minimum 3 ćwiczeń w trakcie warsztatów oraz dokonanie opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.   Sekretariat: Anna Ryjak Kierownik kursu: prof. dr hab. Anna Nasiłowska - profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. W roku 2013 wydała biografię Yoshiho Umedy, Japończyka, działacza pierwszej Solidarności zatytułowaną „Wolny agent Umeda i druga Japonia”. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu. e-mail: anna.nas@wp.pl Zob. też http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/nasilowska-anna   PLAN ZAJĘĆ Warsztat pisania scenariusza – Magdalena Wleklik Zajęcia 1 Wspólna analiza tematów oraz rodzajów „filmowych” historii. Etapy jej powstawania oraz budowa scenariusza. Poznanie zagadnień storytellingu. Ćwiczenia dotyczące zdobywania dokumentacji do projektu.   Zajęcia 2 Wspólne czytanie scenariusza, a następnie analiza filmu zrealizowanego na jego podstawie. Analiza różnic w myśleniu słowem a obrazem. Klasyczna struktura linearna dramatu i opracowanie jej na własne potrzeby. Zajęcia 3 Pisanie scenariusza dla różnych mediów, w tym dla wirtualnej rzeczywistości. Ćwiczenia praktyczne dotyczące zastosowania kontrastu i konfliktu. Poszukiwanie interesującego protagonisty i jego rozwój. Zajęcia 4 Budowanie napięcia poprzez obraz i słowo. Rola rekwizytu, a także szerzej: scenografii, kostiumu, charakteryzacji. Rola symbolu. Podkręcanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych na przykładach. Zajęcia 5 Dialogi, ich rola oraz sposób wprowadzania. Projekt ścieżki dźwiękowej filmu. Ukrywanie albo ujawnianie informacji w scenariuszu. Tworzenie podtekstu. Zajęcia 6 Analiza tekstów pod kątem przygotowania scenopisu. Współpraca w środowisku filmowym. Sposoby prezentacji projektu i uczestnictwa w pitchingu.

03.05.2016

Kurs Kreatywnego Pisania (warsztaty literackie)

Tematyka i program studiów: Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing), uruchomiony w 2007 roku, skierowany jest do wszystkich osób, które piszą i pragnęłyby rozwijać tę umiejętność. Sprzyjać ma podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej. Ma kształtować wrażliwość, wyobraźnię, umiejętność stosowania form literackich, symboliki i świadomość językową. Kurs nie jest nastawiony na wiedzę o teorii i historii literatury, choć podczas zajęć będą również analizowane teksty literackie. Nie gwarantuje sukcesu, ale rozwija wiele potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarcza wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku. Będziemy ćwiczyć pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.) Zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich. W trakcie warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.

23.07.2018

Kurs "Literatura i psychoanaliza" (edycja X)

Kurs przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także dla doktorantów i studentów.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.