Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 19.09.2018 - 21.09.2018
Data dodania: 04.04.2018

Biopolityka męskości / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Katowice

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

Źródło: Pixabay

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zapraszają uprzejmie na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Biopolityka męskości

która odbędzie się w Katowicach w dniach 19-21 września 2018 roku
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA).

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

Wśród interesujących nas zagadnień znajdują się m. in.:

 • kwestia męskości w dyskursach biopolitycznych (M. Foucault, D. Haraway, G. Agamben, M. Hardt/A. Negri, R. Esposito, E. Cohen i in.);

 • kategoria biowładzy w obszarze studiów genderowych i studiów nad męskościami;

 • kwestia „wychowywania” do męskości (ideologiczne aparaty państwa, rodzina, kościoły);

 • udział mężczyzn i ich role w kształtowaniu biowładzy;

 • społeczne normy praktykowania męskości (sporty, myślistwo, grupy paramilitarne, wspólnoty religijne);

 • konstruowanie i (re)konstruowanie męskich ciał (dyskursy medyczne, problem inwalidztwa wojennego, sport, kulturystyka, protetyka, etc.);

 • rodzina i normy rodzinne jako agenci biopolityczności;

 • męska seksualność w perspektywie dyrektyw biopolitycznych;

 • biopolityka męskości a ekonomia;

 • biopolityka męskości i możliwości/strategie jej kontestowania;

 • współczesne wymiary biopolityki męskości (zmiany technologiczne, transnarodowość i globalizacja);

 • męska „odporność” w kontekście dyskursów immunizacyjnych;

 • biopolityka męskości w badaniach literaturoznawczych.

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia oraz abstraktem według załączonego wzoru prosimy nadsyłać na adres e-mail: biopolityka.meskosci@wp.pl lub pocztą na adres:

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Wydział Filologiczny UŚ
pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 409
40-032 Katowice
z dopiskiem “Biopolityka męskości”

do 15 czerwca 2018 roku. O zakwalifikowaniu wystąpień poinformujemy uczestników pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2018. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość wyboru referatów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (300 zł w przypadku doktorantów) i obejmuje pokrycie kosztów udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych, serwisu kawowego, poczęstunku, obiadów (19 i 20 września), oraz udziału w uroczystej kolacji (19 września), natomiast nie uwzględnia kosztów noclegu i dojazdu.

Przewidujemy druk wybranych artykułów w tematycznym numerze „Śląskich Studiów Polonistycznych” (7 pkt., lista B) w 2020 roku (nr 1).

Organizatorzy: 
dr hab. Tomasz Kaliściak
dr hab. Wojciech Śmieja

Sekretarz konferencji:
mgr Gaweł Janik

Strona wydarzenia na Facebooku: 
https://www.facebook.com/events/2053849681496356/

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.06.2018
Opłata:
400 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.