Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 24.11.2016 - 24.11.2016
Data dodania: 03.11.2016

Konferencja „CZYTANIE DAJE MOC!

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, bibliotekarzy bibliotek publicznych do udziału w konferencji, podsumowującej działania na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa realizowanego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Konferencja „CZYTANIE DAJE MOC!” odbędzie się 24 listopada 2016 roku w Warszawie w godzinach 10:30-16:30 (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)

W programie m.in.:

  • Prezentacja wyników rządowego programu „Książki naszych marzeń” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  • Partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych – z doświadczeń realizacji pilotażowego programu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w partnerstwie ze szkolnymi,
  • Zadania instytucji edukacyjnych w zakresie rozwijania czytelnictwa młodych ludzi
  • Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w integracji bibliotek i promocji działań rozwijających kompetencje młodych czytelników,
  • Warsztaty z czytania wrażeniowego.

Rejestracja na konferencję „CZYTANIE DAJE MOC!”.

Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie organizatora

Udział w konferencji jest bezpłatny

.

 

 

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.