Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.11.2016 - 24.11.2016
Added on: 03.11.2016

Konferencja „CZYTANIE DAJE MOC!

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, bibliotekarzy bibliotek publicznych do udziału w konferencji, podsumowującej działania na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa realizowanego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Konferencja „CZYTANIE DAJE MOC!” odbędzie się 24 listopada 2016 roku w Warszawie w godzinach 10:30-16:30 (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)

W programie m.in.:

  • Prezentacja wyników rządowego programu „Książki naszych marzeń” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  • Partnerstwo bibliotek publicznych i szkolnych – z doświadczeń realizacji pilotażowego programu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w partnerstwie ze szkolnymi,
  • Zadania instytucji edukacyjnych w zakresie rozwijania czytelnictwa młodych ludzi
  • Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w integracji bibliotek i promocji działań rozwijających kompetencje młodych czytelników,
  • Warsztaty z czytania wrażeniowego.

Rejestracja na konferencję „CZYTANIE DAJE MOC!”.

Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie organizatora

Udział w konferencji jest bezpłatny

.

 

 

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.