Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 12.10.2018
Data dodania: 10.10.2018

Konferencja doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na doroczną konferencję doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN, która odbędzie się 12 października w sali 144 pałacu Staszica w Warszawie.

PROGRAM WYDARZENIA

8.00-8.15  Otwarcie konferencji
8.15-9.35 

 • Daniel Brzeszcz: Porządek panuje w Warszawie. Międzynarodowe reakcje na wybuch i upadek powstania styczniowego
 • Mariusz Cisowski: Żyjące algorytmy komputerowe jako zapowiedź nowej kategorii literackości
 • Anna Jakubas: Metoda dziennikarska Marka Millera w kontekście zagadnienia fikcji w reportażu

9.35-9.50  Przerwa kawowa
9.50-11.10

 • Dorota Jarecka: Es geht nich um Realismus. Spór o malarstwo 1945—1948
 • Karolina Jaworska: Bibliografia literacka jako obraz recepcji twórczości literackiej i życia naukowego. Wpływ przemian kulturalnych i naukowych oraz ingerencji cenzury na zakres materiału rejestrowanego w Polskiej Bibliografii Literackiej
 • Zofia Leśnik: Funkcja dzieła sztuki w „Tarczy z pajęczyny” Tadeusza Różewicza wobec koncepcji Gillesa Deleuze’a

11.10-11.25  Przerwa kawowa
11.25-12.45 

 • Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska Nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica
 • Piotr Misztela:  Eklektyzm zła. Oblicza zdrady i tyranii w „Termopilach polskich” Tadeusza Micińskiego
 • Jadwiga Clea Moreno-Szypowska: Autoportret Franza Kafki jako ofiary złożonej na ołtarzu literatury

12.45-13.30  Przerwa obiadowa
13.30-14.50 

 • Bartłomiej Musajew: Gry komputerowe a doświadczenie żałoby na podstawie gier „Pathologic”, „Layers of Fear” i „Observer”
 • Irmina Szubert: Spektakl masek w powieści „El Señor Presidente” Miguela Ángela Asturiasa
 • Marta Taperek: Wykopać, namalować i opowiedzieć. Wątki prasłowiańskie w twórczości artystycznej i naukowej Mariana Wawrzenieckiego

Informacje

Adres:
Instytut Badań Literackich PAN, Pałac Staszica, sala 144, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Do pobrania:
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.