Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.10.2018
Added on: 10.10.2018

Konferencja doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na doroczną konferencję doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN, która odbędzie się 12 października w sali 144 pałacu Staszica w Warszawie.

PROGRAM WYDARZENIA

8.00-8.15  Otwarcie konferencji
8.15-9.35 

 • Daniel Brzeszcz: Porządek panuje w Warszawie. Międzynarodowe reakcje na wybuch i upadek powstania styczniowego
 • Mariusz Cisowski: Żyjące algorytmy komputerowe jako zapowiedź nowej kategorii literackości
 • Anna Jakubas: Metoda dziennikarska Marka Millera w kontekście zagadnienia fikcji w reportażu

9.35-9.50  Przerwa kawowa
9.50-11.10

 • Dorota Jarecka: Es geht nich um Realismus. Spór o malarstwo 1945—1948
 • Karolina Jaworska: Bibliografia literacka jako obraz recepcji twórczości literackiej i życia naukowego. Wpływ przemian kulturalnych i naukowych oraz ingerencji cenzury na zakres materiału rejestrowanego w Polskiej Bibliografii Literackiej
 • Zofia Leśnik: Funkcja dzieła sztuki w „Tarczy z pajęczyny” Tadeusza Różewicza wobec koncepcji Gillesa Deleuze’a

11.10-11.25  Przerwa kawowa
11.25-12.45 

 • Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska Nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica
 • Piotr Misztela:  Eklektyzm zła. Oblicza zdrady i tyranii w „Termopilach polskich” Tadeusza Micińskiego
 • Jadwiga Clea Moreno-Szypowska: Autoportret Franza Kafki jako ofiary złożonej na ołtarzu literatury

12.45-13.30  Przerwa obiadowa
13.30-14.50 

 • Bartłomiej Musajew: Gry komputerowe a doświadczenie żałoby na podstawie gier „Pathologic”, „Layers of Fear” i „Observer”
 • Irmina Szubert: Spektakl masek w powieści „El Señor Presidente” Miguela Ángela Asturiasa
 • Marta Taperek: Wykopać, namalować i opowiedzieć. Wątki prasłowiańskie w twórczości artystycznej i naukowej Mariana Wawrzenieckiego

Information

Address:
Instytut Badań Literackich PAN, Pałac Staszica, sala 144, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.