Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.10.2019 - 18.10.2019
Added on: 11.06.2019

XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Fundacją PRO.PL, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Narodowym Centrum Kultury organizuje 16-18 października 2019 r. w Kielcach XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”.

PROGRAM

  • 16 października 2019 r. (środa)  

 9.00–9.15 Otwarcie obrad  
 9.15–9.35 Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowe media a funkcjonowanie dyskursu społecznego
 9.35–9.55 Marta Juza (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Od języka internetu do pragmatyzmu komunikacji  
 9.55–10.15 Iwona Loewe (Uniwersytet Śląski), Język w mediach cyfrowych
10.15–10.35 Przerwa na kawę
10.35–12.00 Dyskusja 
13.30–13.50 Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska (Narodowe Centrum Kultury), Emocje w sieci. Analiza internetowych dyskusji związanych z rocznicą odzyskania niepodległości
13.50–14.10 Jacek Mazurczak, Jacek Purski (Instytut Bezpieczeństwa Społecznego), Język  w sieci jako narzędzie radykalizacji  
14.10–15.10 Dyskusja
15.10–15.30 Marek Troszyński (Collegium Civitas), Czy komputer rozpozna hejtera? Automatyczne przetwarzanie języka dla tekstów z mediów społecznościowych
15.30–15.50 Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS), Język zmarginalizowany. Komunikacja w epoce kodu i algorytmów  
15.50–16.10 Mariusz Herma („Polityka”), Tłumaczenia automatyczne: jakość i ich wpływ na komunikację w sieci  
16.10–16.30 Przerwa na kawę
16.30–18.30 Dyskusja

  • 17 października 2019 r. (czwartek)

 9.30–9.50 Katarzyna Kłosińska (Uniwersytet Warszawski), Norma językowa w dobie cyfryzacji  
 9.50–10.10 Rafał Zimny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Cyfryzacja komunikacji a egalitaryzacja wzorców językowych
 10.10–10.30 Edwin Bendyk (Collegium Civitas), Społeczne i społecznościowe kształtowanie wiedzy
 10.30–10.50 Przerwa na kawę
 10.50–11.10 Piotr Zbróg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Reprezentacja społeczna kultury języka w przestrzeni cyfrowej
 11.10–11.30 Agata Hącia (Fundacja PRO.PL), Co myślą o języku polskim, co czują i robią w związku z nim aktywni użytkownicy Internetu
 11.30–13.30 Dyskusja  
 15.00–15.20 Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kod młodych czy kod młodości? Społeczno-kulturowe konteksty „mediatyzacji” młodomowy
 15.20–15.40 Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski), Ludyczny charakter używania języka w grach
 15.40–16.00 Iwona Burkacka (Uniwersytet Warszawski), Język memów internetowych
 16.00–16.20 Bartłomiej Chacińki („Polityka”), Memy jako kanon kulturowy i ich wpływ na język  
 16.20–16.40 Przerwa na kawę
 16.40–18.40 Dyskusja

  • 18 października 2019 r. (piątek)  

 9.00–9.20 Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski), Historia i znaczenie badań ilościowych języka dla humanistyki cyfrowej 
 9.20–9.40 Włodzimierz Gruszczyński (IJP PAN), Korpusy narzędziem pracy historyka języka
 9.40–10.00 Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Słowa klucze polszczyzny doby cyfryzacji w statystyce i w świadomości społecznej
 10.00–10.20 Przerwa na kawę  
 10.20–10.40 Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski), Dialektyka piśmienności i oralności. Język wobec nowych form transmisji
 10.40–11.00 Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki), Hipermedialność i remediacja druku  
 11.00–13.30 Dyskusja  
 14.15–14.35 Andrzej Jacek Blikle (Rada Języka Polskiego PAN), Cyfrowy tezaurus polskich terminów informatycznych  
 14.35–14.55 Joanna Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Komunikacja urzędowa w dobie cyfryzacji  
 14.55–16.00 Dyskusja
 16.00–16.15 Zakończenie obrad 

ABSTRAKTY
 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE będą się odbywały w czasie dyskusji i przerw:

  • Jacek Mazurczak, Jacek Purski (Instytut Bezpieczeństwa Społecznego), Radykalizacja w dobie nowych mediów i Internetu
  • Marcin Oleksy (Politechnika Warszawska), Jan Wieczorek (Politechnika Wrocławska) – warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi cyfrowych do badań nad językiem

W czasie obrad odbędzie się sesja plakatowa prezentująca badania prowadzone przez doktorantów, dotyczące języka i komunikacji językowej w mediach cyfrowych. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru do dziesięciu zgłoszeń na podstawie ich zawartości merytorycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca br. Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres mailowy: forumkulturyslowa@gmail.com.

Do 30 lipca Organizatorzy powiadomią autorów wszystkich zgłoszeń o wynikach.

Autorzy sesji plakatowych będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej i będą mieli zapewnione posiłki w czasie trwania konferencji.

Koszt przygotowania plakatów będzie leżał po stronie autorów prezentacji.

Information

Address:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Filologii Polskiej, aula B1 ul. Świętokrzyska 15G, Kielce
Application deadline for speakers:
30.06.2019
Application deadline for participants:
15.09.2019
Fee:
200 zł

See also

10.01.2019

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: referat dr. Konrada Nicińskiego „Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej"

W referacie zostanie zaprezentowany problem obecności przypisu w edycji cyfrowej, a przede wszystkim możliwość przejęcia funkcji przypisu przez nowe narzędzia cyfrowe. Przedstawione będą także zmiany warsztatowe w sposobie pracy nad przypisem, których od edytorów wymaga specyfika edycji cyfrowej. Przywołane zostaną przykłady pochodzące z realizowanych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

31.10.2016

III Konferencja DARIAH-PL: „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

15.09.2017

Konferencja Digital Cultures

Technologie cyfrowe przenikają dziś do sal teatralnych, są silnie obecne w kinie, wspomagają codzienną pracę reporterów i dokumentalistów, umożliwiają opowiadanie złożonych historii w muzeach, przenoszą najciekawsze opowieści do świata gier komputerowych. Konferencja Digital Cultures to prezentacja najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze cyfrowej, a także okazja do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i dzielenia się doświadczeniami.

31.05.2017

Spotkanie edytorów i leksykografów cyfrowych

W spotkaniu wezmą udział zespoły zajmujące się filologicznymi projektami cyfrowymi:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.