Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 04.06.2016 - 04.06.2016
Data dodania: 23.04.2016

Tekst, słowo, obraz

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Koło Naukowe Edytorów działające przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na studencko-doktorancką konferencję naukową „Tekst, słowo, obraz”, która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŁ. Podczas spotkania pragnęlibyśmy przyjrzeć się rozmaitym sposobom przenikania się kategorii zawartych w tytule konferencji. Tak jak podczas zeszłorocznej konferencji punktem wyjścia dla naszych rozważań uczynimy „tekst”, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie pole do analizy zagadnień związanych nie tylko z literaturoznawstwem, ale także edytorstwem naukowym, translatoryką czy też szeroko rozumianym designem. Mamy nadzieję, że „słowo” oraz „obraz” jako kategorie uzupełniające pozwolą przyjrzeć się „tekstowi” z oryginalnych, nieoczywistych, inspirujących stron. Chcielibyśmy, by wypunktowane poniżej zagadnienia stały się przyczynkiem do ożywczej dyskusji, do której zapraszamy studentów i doktorantów kierunków literaturoznawczych, kulturoznawczych i graficznych.

Tekst

 • Granica między inspiracją a plagiatem
 •  Ghostwriting tekstów literackich
 •  Literatura inspirowana innymi tekstami kultury (filmowymi, plastycznymi, muzycznymi etc.)
 •  Recepcja tekstów zapisanych a recepcja przekazów ustnych
 •  Teksty i e-teksty
 •  Teksty nieodkryte/niezbadane/zapomniane/zakazane
 • Literatura jako nieustający dialog – intertekstualność, powinowactwa między dziełami zamierzone i przypadkowe, literatura prze-pisana

Słowo

 •  Przekład jako interpretacja, metafora, adaptacja 
 • Problemy edytorskie wynikające z pierwszej edycji tekstu – autografy, rękopisy, pierwodruki, wybór podstawy wydania
 • Granice ingerencji edytora w tekst 
 • Rejestry stylistyczne
 • Słowo a media – kreatywność językowa
 • Tytuł a interpretacja całości
 • Problemy wieloznaczności

Obraz

 • Nowe konteksty interpretacyjne w adaptacjach filmowych i teatralnych 
 • Komiks – między słowem a obrazem 
 • Powieść graficzna
 • Typografia jako istotne narzędzie projektowania
 • Graffiti – tekst w służbie społecznej
 • Językowy obraz świata
 • Komunikat graficzny kontra komunikat tekstowy
 • Obrazy archetypowe w kulturze

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 maja 2016. Opłata konferencyjna w wysokości 150 złotych zostanie przeznaczona na materiały konferencyjne, wydanie recenzowanego tomu zawierającego przesłane przez referentów teksty oraz bufet kawowy podczas spotkania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres tekst.slowo.obraz@gmail.com. Zapraszamy!

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
22.05.2016 21:30
Data dodania:
23 kwietnia 2016; 21:45 (Katarzyna Burska)
Data edycji:
27 kwietnia 2016; 12:25 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.