Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 16.10.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2018

Doktorant stypendysta w projekcie badawczym

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo, teatrologia

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu.

Nazwa jednostkiUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta w projekcie badawczym
Wymagania:

Zgodnie z regulaminem NCN stypendysta/stypendystka musi być uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich bądź seminarium doktorskiego. 
Wymagania wobec kandydata/kandydatki
- Zainteresowania badawcze: studia fanowskie, teatr i widowiska w XIX wieku, historia publiczności, historia XIX wieku i in.;
- Znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych, zwł. języka niemieckiego;
- Magisterium z kulturoznawstwa, teatrologii, socjologii (preferowane), ewentualnie z historii lub filologii polskiej;
- Znaczące osiągnięcia naukowe, aktywność naukowa.

Opis zadań:

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu. Współpraca przewiduje również wykonywanie pojedynczych zadań badawczych wskazanych przez kierownika projektu istotnych dla realizacji projektu (np. kwerenda prasowa, kwerenda literatury obcojęzycznej).

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 5 listopada 2018, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania stypendium: 18 miesięcy. 
Początek: styczeń 2019.
Wysokość stypendium: 1500 PLN/miesiąc (na podstawie umowy stypendialnej podpisanej z Wydziałem Polonistyki UW).

Dodatkowe informacje:

Wnioski proszę wysyłać na adres: agata.luksza@uw.edu.pl 
W składanych wnioskach proszę uwzględnić: osiągnięcia naukowe (zwłaszcza publikacje naukowe), udział w konferencjach, projektach badawczych, warsztatach, wyróżnienia, stypendia etc. Proszę również załączyć krótki (max. 300 słów) list motywacyjny wyjaśniający zainteresowanie tematem grantu. 
Postępowanie jest dwuetapowe: komisja stypendialna ocenia wnioski o przyznanie stypendiów oraz przeprowadza z wybranymi osobami rozmowę. Rozmowy odbędą się w połowie listopada 2018. 
Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa, przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Stypendium naukowe w projekcie otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, jeśli laureat/ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 20 listopada 2018 r.

Informacje

Data dodania:
16 października 2018; 19:54 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
16 października 2018; 19:54 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

12.12.2018

Magistrant stypendysta

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

27.09.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.

16.02.2019

Doktorant-stypendysta

Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.