Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 16.10.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2018

Doktorant stypendysta w projekcie badawczym

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo, teatrologia

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu.

Nazwa jednostkiUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta w projekcie badawczym
Wymagania:

Zgodnie z regulaminem NCN stypendysta/stypendystka musi być uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich bądź seminarium doktorskiego. 
Wymagania wobec kandydata/kandydatki
- Zainteresowania badawcze: studia fanowskie, teatr i widowiska w XIX wieku, historia publiczności, historia XIX wieku i in.;
- Znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych, zwł. języka niemieckiego;
- Magisterium z kulturoznawstwa, teatrologii, socjologii (preferowane), ewentualnie z historii lub filologii polskiej;
- Znaczące osiągnięcia naukowe, aktywność naukowa.

Opis zadań:

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu. Współpraca przewiduje również wykonywanie pojedynczych zadań badawczych wskazanych przez kierownika projektu istotnych dla realizacji projektu (np. kwerenda prasowa, kwerenda literatury obcojęzycznej).

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 5 listopada 2018, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania stypendium: 18 miesięcy. 
Początek: styczeń 2019.
Wysokość stypendium: 1500 PLN/miesiąc (na podstawie umowy stypendialnej podpisanej z Wydziałem Polonistyki UW).

Dodatkowe informacje:

Wnioski proszę wysyłać na adres: agata.luksza@uw.edu.pl 
W składanych wnioskach proszę uwzględnić: osiągnięcia naukowe (zwłaszcza publikacje naukowe), udział w konferencjach, projektach badawczych, warsztatach, wyróżnienia, stypendia etc. Proszę również załączyć krótki (max. 300 słów) list motywacyjny wyjaśniający zainteresowanie tematem grantu. 
Postępowanie jest dwuetapowe: komisja stypendialna ocenia wnioski o przyznanie stypendiów oraz przeprowadza z wybranymi osobami rozmowę. Rozmowy odbędą się w połowie listopada 2018. 
Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa, przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Stypendium naukowe w projekcie otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, jeśli laureat/ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 20 listopada 2018 r.

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.