Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 03.11.2021
Literaturoznawstwo

Tradycja a wymogi współczesności w pracy edytora

ISSN:
ISSN 2084-7963 (print); ISSN 2391-7903 (online)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” poświęconego refleksji nad rolą i kondycją edytora we współczesnym literaturoznawstwie.

[...] Na marginesie zauważmy, że współczesne literaturoznawstwo często zatraca kontakt z tradycją nowożytnej (renesansowej) filologii, której podstawowy zakres wyznaczały sztuka krytyki tekstu (tekstologia), sztuka poprawnego wydawania (edytorstwo) i sztuka rozumienia (hermeneutyka). Dopiero na tym fundamencie powinna pojawiać się sztuka interpretacji, wskazująca możliwe ścieżki odczytywania dzieła. W owym tradycyjnym układzie interpretacja zawsze była bliska dziełu, współgrała z nim na wszystkich planach, wypływała z bogactwa tekstowych znaczeń i odniesień. Dziś te proporcje uległy zachwianiu, co prowadzi do wielu wynaturzeń i schorzeń filologicznych włącznie z tym głównym: brakiem refleksji nad sytuacją podstawy tekstowej, z której interpretator korzysta w swoich konceptualizacjach. [...]

Fragment Wstępu Mirosława Strzyżewskiego

Spis treści

Wstęp, O potrzebie dalszego wydawania „Sztuki Edycji” (gorzkie uwagi z okazji radosnego dziesięciolecia istnienia czasopisma) - Mirosław Strzyżewski, 5-7; Artykuły i rozprawy: Problem tytułu w wydawaniu mów (świeckie oratorstwo XVI–poł. XVIII wieku), Maria Barłowska, 8-18; Założenia edytorskie i terminologia filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego, Teresa Winek, 19-25; Pisma zebrane a edycje krytyczne polskiej literatury. Zarys zjawiska, Grzegorz P. Bąbiak, 26-44; Redakcyjne i edytorskie przedsięwzięcia Ignacego Szydłowskiego. Próba przeglądu, Paulina Podolska, 45-56; „Zamyślam o nowej edycyi…” – przyczynek do zmagań z wydaniem „Ballad, Romansów, i Powiastek ludu” Stefana Witwickiego Joanna Stocka, 57-67; Myślnik i subtelności znaczeniowe w pisarstwie Elizy Orzeszkowej, Danuta Danek; 68-76; Warianty tekstu autorskiego a decyzje edytora. O edycji krytycznej dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka po ponad stu latach, Anna Zwolińska, 77-82; "Homo sapiens" Stanisława Przybyszewskiego. Dylematy edytora, Ewa Skorupa, 83-89; "Notatnik" Anny Kamieńskiej w świetle listów wydawcy Marcina Babraja do pisarki, Jagoda Zarzycka, 91-97; Mylne ścieżki ułatwień. O edycji „Pan Tadeusz w XXI wieku" Joanny Pawłowskiej, Sandra Kaszubowska, 98-104; Artykuły, dokumenty, manuskrypty: Część trzecia dzieła Malchera Piotrkowity pt. „Przeciw morowemu powietrzu przestroga z przedniejszych doktorów nauki lekarskiej dla ludu pospolitego napisana”, Anna Sitkowa, 105-118; „Zabawa w powieść” – „Wspomnienia” Barbary Czerwijowskiej, Magdalena Bizior-Dombrowska, Maria Woźniak, 119-133; „Wylewy w pustkę”. Korespondencja Stanisława Vincenza z Kazimierzem Wierzyńskim w perspektywie intymistycznej, Elżbieta Kołtun, 135-160; Przeglądy i sprawozdania: Edytorstwo dla małych ojczyzn, Joanna Hałaczkiewicz, 161-164; Informacje o Autorach, 165-168

Informacje

Data dodania:
3 listopada 2021; 13:17 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
3 listopada 2021; 13:17 (Mariola Wilczak)

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

15.02.2020
Literaturoznawstwo

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 16(2) | 2019

Tytuł numeru: Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.   Bartłomiej Kuczkowski

09.04.2018
Literaturoznawstwo

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 12(2) | 2017

Tytuł numeru: Filozofia przypisów

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” zachęca do namysłu nad „filozofią przypisów”, rozumianą nie tylko jako zbiór określonych zasad sporządzania objaśnień, ale odnoszącą się do określonej postawy, jaką przyjmuje edytor podczas opracowywania tekstu.

17.01.2022
Literaturoznawstwo

Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej | XXVII | 2021

Tytuł numeru: Izolacja i komunikacja. Rozważania nad formami komunikacji literackiej i kulturowej

Artykuły zebrane w tym tomie „Napisu” są reakcją na nowe zjawiska kulturowe, związane z restrykcjami wymuszonymi izolacją w dobie pandemii Covid-19 (jak zdalna wymiana informacji, nowe formy pracy i rozrywki online).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.