Biuletyn Polonistyczny

Osoba

07.10.2019

prof. Switłana Suchariewa

Dziedziny: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka
Prof. dr hab., profesor Katedry Polonistyki i Przekładu, Koordynator Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Redaktor-koordynator Biuletynu Polonistycznego.

2005 – studia doktoranckie w Instytucie Literatury Tarasa Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy (Kijów); stopień naukowy – doktor nauk filologicznych;

2008 –  obrona pracy doktorskiej Hermeneutyka biblijna ukraińskiej prozy polskojęzycznej końca XVI–początku XVII w. Promotor naukowy: prof. dr hab. Rostysław Radyszewski;

2017 – przewód habilitacyjny, Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki. Temat pracy: Polska i ukraińska proza polskojęzyczna XVII w.: retoryka, gatunki, intertekst. Konsultant naukowy: prof., dr hab. Rostysław Radyszewski.

Osiągnięcia zawodowe:

1997–2006 – asystent katedry języków obcych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki;

2006–2017 – docent katedry języków obcych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki;

2017 – do chwili obecnej – na stanowisku profesora katedry języków obcych i przekładu Wydziału Stosunków Międzynarodowych;

2008 – do chwili obecnej – koordynator Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

Wykładane przedmioty: lektorat języka polskiego jako obcego, przekład literatury pięknej, kurs biznesowy po polsku, język polski fachowy, teoria i praktyka tłumaczenia.

Publikacje: 

1. Wymiar biblijny ukraińskiej prozy polskojęzycznej po unii brzeskiej [w języku ukraińskim]. Łuck 2008.  209 ss.

2. Korespondencja polskojęzyczna XVII w. na pograniczu kultur [w języku ukraińskim] [w:] Integracja europejska: doświadczenie Polski i Ukrainy. Monografia zbiorowa. Łuck 2013. s. 672–679.

3. Przestrzeń retoryczna prozy polskojęzycznej XVII w. [w języku ukraińskim]. Łuck 2015. 370 ss.

Publikacje dostępne w otwartym dostępie (open access):

1. Memuarystyka polskojęzyczna w przestrzeni literackiej XVII wieku [Польскоязычная мемуаристика в литературном пространстве XVII века] [w języku rosyjskim] [w:]  „Studia Humanitatis: międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe”. T. 1. Moskwa 2016. www.st-hum.ru.

2. Twórczość kaznodziejska Bonawentury Czarlińskiego [Проповідницька творчість Бонавентури Чарлінського на межі культур] [w:] Ukraina i Polska: przyszłość, teraźniejszość, perspektywy. Т. 3. Łuck 2014. s. 39–41.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.