Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 07.07.2017
Подача завок до: 01.09.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Учреждения:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Celem konkursu "Monografie" jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Prace można zgłaszać do 1.09.2017 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą prace, które charakteryzują się:
  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującum ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 


Więcej informacji

Информация

Дата размещения:
7 июля 2017; 00:54 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
13 июля 2017; 23:31 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах