Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 07.07.2017
Deadline for applications: 01.09.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Celem konkursu "Monografie" jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Prace można zgłaszać do 1.09.2017 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą prace, które charakteryzują się:
  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującum ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 


Więcej informacji

Information

Added on:
7 July 2017; 00:54 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
13 July 2017; 23:31 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.