Полонистический бюллетень

Кандидатская диссертация

Дата размещения: 13.09.2018

Milczenie i nieobecność. Figury podmiotowości w twórczości Samuela Becketta

Автор:
Учреждение:
Местность:
Kraków
Научные руководители:
Рецензенты:

Rozprawa jest próbą prześledzenia przemian figur podmiotowości w dziele Samuela Becketta. Przedmiotem pracy są zarówno teksty prozatorskie, jak i poetyckie czy dramatyczne.

Główne odniesienia teoretyczne stanowią filozofia Theodora W. Adorno oraz Maurice`a Blanchota. Pierwszy z myślicieli pozwolił zobaczyć te utwory w perspektywie dialektycznego procesu wydobywania przeciwieństw, jaki zachodzi w relacji pomiędzy świadomością i literaturą jako dziełem sztuki oraz przez prymat epistemologicznie zorientowanej zasady krytycznej, drugi – odnaleźć w nich mało ortodoksyjną ontologię. U obydwu autorów pojawiał się ten sam podstawowy wątek negatywności, który zbliżył ich do autora „Jak jest”. Te dwie perspektywy, którymi pragnąłem się posłużyć jako modalnymi ramami mojego wywodu, stały się okazją do tego, ażeby spróbować uchwycić podstawowe dla mnie kategorie milczenia i nieobecności, emblamatycznie określające pisarstwo Samuela Becketta.

Информация

Дата начала аспирантуры:
16.02.2004
Дата размещенияДата завершения работы:
29.09.2008
Ключевые слова:
Дата размещения:
13 сентября 2018; 12:42
Дата правки:
30 декабря 2019; 14:05 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах