Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 30.09.2022
Дата размещения: 14.09.2018

Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską

Город:
London
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Studia skierowane są do wszystkich uczących lub chcących uczyć języka polskiego i polskiej kultury. Wymagany jest co najmniej stopień licencjata.

Cele studiów:

 1. Zdobycie umiejętności nauczania dzieci i dorosłych języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
 2. Zdobycie wiedzy na temat języka, literatury i metodyki przydatnych w nauczaniu.
 3. Uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.

ORGANIZATORZY STUDIÓW:

 • Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) z siedzibą w Londynie przy 238-246 King Street, London W6 0RF
 • Uniwersytet Łódzki (UŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

KIEROWNIK STUDIÓW

 • Kierownik administracyjny: mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Kierownik Zakładu Nauczania Języka i Kultury Polskiej, PUNO
 • Kierownik merytoryczny: dr hab. Edyta Pałuszyńska, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ

Program studiów

Program studiów (każdy moduł będzie uwzględniał specyfikę nauczania online):

 1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
 2. Kształcenie form wypowiedzi pisemnych.
 3. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego
 4. Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego
 5. Literatura w nauczaniu języka polskiego
 6. Historia Polski oraz kształtowanie się tradycji i kultury polskiej
 7. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego
 8. Tłumaczenie i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego (z uwzględnieniem wymagań na egzaminach GCSE i A Level Polish)
 9. Psychologiczne i pedagogiczne problemy w nauczaniu języka polskiego w warunkach migracyjnych
 10. Praktyki pedagogiczne w szkołach sobotnich lub na kursach języka polskiego

Wykładowcy

Doświadczona kadra z Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)

Czas trwania studiów:

2 semestry

Studenci muszą również przeznaczyć czas na studiowanie w domu, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Egzaminy

Każdy moduł  kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

Formalne potwierdzenie ukończenia studiów:

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów studenci otrzymują świadectwa dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Wolni słuchacze uzyskują zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Wymagane dokumenty:

 • rejestracja online oraz deklaracja wpłat czesnego
 • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • zdjęcie do dokumentów w formie elektronicznej

Opłaty:

Czesne – 550 GBP za każdy semestr

Jednorazowa opłata administracyjna –  15 GBP

Zniżki:

 1. 50 GBP, jeśli opłata jest wniesiona za dwa semestry z góry.
 2. 100 GBP dla absolwentów PUNO.
 3. Opłata dla wolnych słuchaczy jest ustalana indywidualnie w zależności od przyjętego programu studiów.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:

The Polish University Abroad

Sort code: 20-35-90

Account number: 60747025

IBAN: GB32 BARC 20359060747025

SWIFT BIC: BARCGB

lub przez link do płatności Paypal, który udostępnimy po rejestracji. 

 (przy przelewach prosimy o podanie nazwy kierunku studiów: Nauczanie VIII)

Pytania prosimy kierować do Zakładu Nauczania Języka i Kultury Polskiej znjkp@puno.ac.uk

Zapraszamy

Информация

Стоимость обучения:
Pełna opłata za studia wynosi 1200 GBP + 15 GBP tytułem opłaty rekrutacyjnej
Продолжительность обучения:
dwa semestry
Дата размещения:
14 сентября 2018; 16:07 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
18 июня 2022; 21:18 (Justyna Gorzkowicz)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах