Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.06.2017 - 04.06.2017
Дата размещения: 19.03.2017

Dyskursy gier wideo / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора, Другие

Wobec niewątpliwej przewagi badań nad grami sensu largo i wciąż rozwijającej się metodologii badań gier komputerowych, groznawstwo polskie wciąż upomina się o bardziej steoretyzowaną refleksję nad grami wideo. Niezależnie, dzięki postępującemu rozwojowi transdyscyplinarnych sposobów studiowania narracji w kulturze konwergencji, miejsce gier wideo w kulturze podlega stałym, dynamicznym zmianom – i wpływa w istotny sposób na rozwój metod ich interpretacji, wykuwających się w równej mierze w murach akademii, jak i w krytyce growej na YouTubie. Mając to na uwadze, Organizatorzy 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dyskursy gier wideo" zapraszają naukowców, przedstawicieli branży growej, dziennikarzy, doktorantów i studentów do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad:
• narracyjnymi, kulturowymi, językoznawczymi, socjologicznymi i teoretycznoliterackimi metodami badań gier wideo; 
• klasycznymi i najnowszymi nurtami w badaniach ludologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych, wideo i mobilnych);
• dyskursami gier wideo (postkolonializm, dekonstrukcja, feminizm, gender studies, queer studies, men studies, ekokrytyka, animal studies, utopian studies itp.);
• poetyką (i poetykami) gier wideo: imersją, emersją, interfejsem, interaktywnością i odbiorem gier przez ich użytkowników;
• teoriami gier wideo (w pracach np. Jespera Juula, Iana Bogosta, Espena Aarsetha, Lisbeth Klastrup, Marka J.P. Wolfa, Bernarda Perrona i innych);
• krytyką gier wideo i nowymi formatami dziennikarskimi (let’s play, longplay, unboxing, game movie with/without commentary etc.) ;
• światotwórstwem w grach wideo (projektowanie otwartego świata, światotwórstwo proceduralne, sandbox itp.);
• transmedialnymi uniwersami gier wideo (np. Deus Ex, TES, Assassin’s Creed, Star Wars, Dishonored, XCOM, MGS i wielu innych);
• rozwojem gier MMORPG i rozgrywek sieciowych;
• wkładem osobowości internetowych w krytykę gier wideo (np. Feminist Frequency, Angry Joe Show, The Cynical Brit, Clueless Gamer etc.);
• etyką i polityką gier wideo;
• teorią i filozofią światów wirtualnych;
• imersją, interaktywnością, telematycznością i teleobecnością (także w zastosowaniach praktycznych, jak w grach VR czy projektach IllumiRoom czy HoloLens);
• grywalizacją (gamification) i nurtem serious games;
• grami wideo w mediach, dyskursie pedagogicznym i telewizji;
• funkcjonowaniem gier wideo w dydaktyce uniwersyteckiej.

Niezależnie mile będą widziane również case study gier komputerowych i gier wideo w świetle wyżej wymienionych zagadnień.  
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dyskursygierwideo@gmail.com mija 10 maja 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
 
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 maja 2016 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje również grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Zbigniew Pasek (Wydział Humanistyczny AGH)
dr Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski)
dr Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski)
mgr Miłosz Markocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa cyklu konferencyjnego:

prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (UŁ)
dr hab. Michał Ostrowicki (UJ)
dr Radosław Bomba (UMCS)
dr Tomasz Z. Majkowski (UJ)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
10.05.2017 21:30
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

26.05.2017

Wykład otwarty dr. Pawła Schreibera (UKW): Czy gry komputerowe są grami? / z cyklu "Poza interfejsem: informatyka i humanistyka"

Chociaż o tzw. grach komputerowych myślimy jako o zjawisku należącym do szerszej kategorii gier w ogóle, to znajdujemy wśród nich coraz więcej przykładów, które bardzo trudno dopasować do klasycznej definicji gry. Może więc mamy do czynienia ze zjawiskiem wykraczającym już poza tradycyjną kategorię gier? Jeśli tak, to może trzeba jednak znaleźć dla nich jakąś nową nazwę? Rozważania te wykroczyły już poza czysto akademickie spory – wydarzenia takie, jak spór Gamergate udowodniły, że jest to temat śmiertelnie poważny również dla społeczności graczy. Oraz jeden z najistotniejszych problemów, jakie gry komputerowe napotykają w walce o swoją reputację. dr Paweł Schreiber (UKW) – adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współautor programu specjalności GAMEDEC – badanie i projektowanie gier, funkcjonującej w ramach kierunku humanistyka drugiej generacji na UKW. Pisuje o teatrze w czasopismach "Didaskalia" i "Teatr", a o grach w miesięczniku "Pixel", na blogu jawnesny.pl i w portalu culture.pl. Juror Paszportów Polityki 2016 w kategorii kultura cyfrowa.

14.11.2016

4th Annual Conference in Games and Literary Theory

Doroczna konferencja skupiająca literaturoznawców zainteresowanych poszerzaniem pola teorii literatury o refleksję nad grami cyfrowymi oraz groznawców starających się aplikować perspektywy metodyczne i teoretyczne, wywiedzione z obszaru badań literackich do analizy gier. Poprzednie edycje odbywały się na Macie (2013), w Amsterdamie (2014) i w Nowym Orleanie (2015) – gospodarzem obecnej jest Wydział Polonistyki UJ.

20.12.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Horyzonty Gier Wideo"

Celem zjazdu jest otwarcie nowego forum interdyscyplinarnej dyskusji na temat gier wideo widzianych z perspektywy naukowej. Proponujemy poddanie profesjonalnej analizie rozmaitych aspektów omawianego zjawiska. Spróbujemy przyjrzeć się między innymi miejscu gier w szeroko rozumianej kulturze, ich roli w edukacji, konstrukcji samych gier, jak również ich językowi, strukturze fabularnej, narracji oraz stronie artystycznej. Drugim założeniem organizatorów jest próba wyłonienia na podstawie wspólnej dyskusji podstawowych założeń metodologicznych perspektywy naukowej, która potraktowałaby całościowy temat gier wideo jako swój obszar badawczy.

06.04.2016

Dyskursy gier wideo / 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Krakowie w ramach 15. rocznicy powstania Wydziału Humanistycznego AGH odbędzie się 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dyskursy gier wideo".

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах