Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.09.2018 - 12.09.2018
Дата размещения: 18.06.2018

Paremie narodów słowiańskich IX - Paremie słowiańskie w XXI wieku

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH IX – Paremie słowiańskie w IX wieku, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2018 roku.

Tematyka konferencji:

 • problematyka ludowej twórczości oralnej i jej konteksty słowiańskie;
 • historia gromadzenia paremii w poszczególnych językach słowiańskich;
 • typologia paremii;
 • paremie pochodzenia biblijnego;
 • archaizmy morfologiczne w paremiach;
 • paremie jako składnik tożsamości i mentalności narodowej;
 • językowy obraz dzisiejszych czasów w paremiach;
 • antyprzysłowia w językach słowiańskich, paremie w dziennikarstwie, slangu, folklorze, polityce, sporcie, ekologii, ekonomii, gospodarce, języku fachowym;
 • paremie w utworach poszczególnych pisarzy;
 • frekwencja poszczególnych typów paremii (oraz innych jednostek frazeologicznych) w poszczególnych językach słowiańskich;
 • neologizmy paremiologiczne w poszczególnych językach słowiańskich;
 • stan obecny frazeologii i paremiologii;
 • analiza leksykalna paremii w danym języku słowiańskim;
 • problematyka translatologiczna paremii.

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie.

Zgłoszenia na konferencję należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego linku do dnia 28 czerwca 2018.

Информация

Адрес:
Ostravská univerzita
Подача заявок для докладчиков до:
28.06.2018
Оплата:
1800 Kč

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах