Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.09.2018 - 12.09.2018
Added on: 18.06.2018

Paremie narodów słowiańskich IX - Paremie słowiańskie w XXI wieku

Type of the event:
Conference
Organisers:

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH IX – Paremie słowiańskie w IX wieku, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2018 roku.

Tematyka konferencji:

 • problematyka ludowej twórczości oralnej i jej konteksty słowiańskie;
 • historia gromadzenia paremii w poszczególnych językach słowiańskich;
 • typologia paremii;
 • paremie pochodzenia biblijnego;
 • archaizmy morfologiczne w paremiach;
 • paremie jako składnik tożsamości i mentalności narodowej;
 • językowy obraz dzisiejszych czasów w paremiach;
 • antyprzysłowia w językach słowiańskich, paremie w dziennikarstwie, slangu, folklorze, polityce, sporcie, ekologii, ekonomii, gospodarce, języku fachowym;
 • paremie w utworach poszczególnych pisarzy;
 • frekwencja poszczególnych typów paremii (oraz innych jednostek frazeologicznych) w poszczególnych językach słowiańskich;
 • neologizmy paremiologiczne w poszczególnych językach słowiańskich;
 • stan obecny frazeologii i paremiologii;
 • analiza leksykalna paremii w danym języku słowiańskim;
 • problematyka translatologiczna paremii.

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie.

Zgłoszenia na konferencję należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego linku do dnia 28 czerwca 2018.

Information

Address:
Ostravská univerzita
Application deadline for speakers:
28.06.2018
Fee:
1800 Kč

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.