Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 30.09.2016 - 01.10.2016
Дата размещения: 28.07.2016

Polska pamięć - konferencja

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Szanowni Państwo!


Od 2011 roku Konferencja Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich zorganizowała pięć ogólnopolskich Transdyscyplinarnych Szkół Letnich dla doktorantów (Ciążeń, Morawa, Baranów Sandomierski, Nieborów, Lubliniec), finansowanych w dużej mierze z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Polska pamięć kulturowa”. Wzięło w nich udział łącznie przeszło 300 osób, zajęcia poprowadziło 50 wykładowców, w tym kilkunastu z zagranicy; w serii Nowa Humanistyka Wydawnictwa IBL PAN ukazały się dotąd 4 tomy zbierające materiały z kolejnych edycji TSL, tom piąty jest w opracowaniu redakcyjnym i zostanie wydany jesienią. Spotkania zbudowały dynamiczne, twórcze środowisko, które teraz kontynuuje – mamy nadzieję – prace w obszarze nowych kierunków w humanistyce.


Dziś chcielibyśmy najserdeczniej zaprosić wszystkich uczestników, absolwentów, współorganizatorów i sympatyków Transdyscyplinarnych Szkół Letnich na spotkanie podsumowujące ten projekt. 30 września i 1 października 2016 roku (piątek – sobota) w Krakowie dyskutować będziemy kwestie pamięci i tożsamości, pamięci i jej patologii, kultury nie-pamięci, pamięci Zagłady i tematów pominiętych w pamięciologii. Zależy nam na stworzeniu diagnozy współczesnej polskiej pamięci w jej ciągłości i z uwzględnieniem jej przemian, a także na próbie określenia jej rokowań.
W dyskusjach panelowych spotkają się Agata Bielik-Robson, Michał Bilewicz, Katarzyna Bojarska, Stefan Chwin, Przemysław Czapliński, Dorota Głowacka, Sławomir Kapralski, Joanna Kurczewska, Andrzej Leder, Jacek Leociak, Adam Lipszyc, Tomasz Majewski, Grzegorz Niziołek, Tomasz Rakowski, Dorota Sajewska Magdalena Saryusz-Wolska, Jan Sowa, Joanna Tokarska-Bakir, Marek Zaleski i Marcin Zaremba. Spotkania poprowadzą osoby współorganizujące dotychczasowe edycje TSL: Ryszard Nycz, Roma Sendyka, Maria Kobielska, Agnieszka Dauksza i Justyna Tabaszewska. Załączamy ramowy program konferencji.


Planowane forum uczestników/absolwentów TSL będzie okazją do podsumowania naszych prac, ponownego spotkania, przemyślenia wypracowanych tez, rozpoznania dalszych problemów badawczych. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby ten podsumowujący, szósty zjazd badaczy zainteresowanych problemami pamięci i nową humanistyką zgromadził raz jeszcze uczestników poprzednich debat. Mamy nadzieję, że materiały z tej konferencji będą mogły się ukazać na przełomie 2016 i 2017 w specjalnym numerze tematycznym „Tekstów Drugich”.


Serdecznie zapraszamy do Krakowa i łączymy wyrazy szacunku,
Ryszard Nycz
Roma Sendyka
Maria Kobielska
Agnieszka Dauksza


Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane przybyciem prosimy o mailową rezerwację miejsca do 1 września 2016 roku pod adresem: konferencja.polska.pamiec@gmail.com.


Polska pamięć.
Ciągłość i przemiany; diagnoza i rokowania
Kraków, 30 września – 1 października 2016 roku
sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius UJ


Dzień pierwszy


Panel 1 (prowadzenie: Ryszard Nycz)

10.00 – 11.20:

 • Joanna Kurczewska, Wytwarzanie wspólnot pamięci lokalnej i narodowej w Polsce współczesnej – ludzie, instytucje i… emocje
 • Michał Bilewicz, Czemu nie potrafimy się przyznać? O zbyt silnej tożsamości narodowej oraz o tym, jak tożsamości lokalne i ponadnarodowe ułatwiają pogodzenie się z trudną historią
 • Sławomir Kapralski, Polskie kultury pamięci: między antagonizmem a agonem
 • Tomasz Rakowski, Etnografia, eksperyment, pamięć: w stronę alternatywnej historii społecznej

11.20-12.15: dyskusja


Panel 2 (prowadzenie: Roma Sendyka)

12.30 – 13.50:

 • Agata Bielik-Robson, Wieczna teraźniejszość traumy, czyli patologie polskiej pamięci
 • Stefan Chwin, Co pozostaje? Polska pamięć – trwały ślad i mechanizmy niepamiętania
 • Adam Lipszyc, Polska pozycja paranoidalno-schizoidalna
 • Katarzyna Bojarska, Polska pamięć wielogłosowa i wielokierunkowa? (Kto nie pamięta z nami, ten pamięta przeciwko nam)

13.50 – 14.45: dyskusja


Panel 3 (prowadzenie: Maria Kobielska)

16.00 – 17.20:

 • Joanna Tokarska-Bakir, Tyrania pamięci i przeciwdziałanie
 • Jan Sowa, Nieznane znane. Polska kultura nie-pamięci
 • Tomasz Majewski, Co pozostaje „strukturalnie niewidoczne” w domenie studiów nad pamięcią kulturową?
 • Magdalena Saryusz-Wolska, Historia w ikonografii prasy prawicowej

17.20 – 18.15: dyskusja


Dzień drugi


Panel 4 (prowadzenie: Justyna Tabaszewska)

10.00 – 11.20:

 • Jacek Leociak, Polska pamięć Zagłady – casus: Sprawiedliwi
 • Przemysław Czapliński, Zagłada jako miejsce pamięci
 • Dorota Głowacka, W którą stronę? Pamięć zachciankowa i pamięć niechciana
 • Marek Zaleski, Natręctwo niepamięci (naszej o Zagładzie)

11.20-12.15: dyskusja


Panel 5 (prowadzenie: Agnieszka Dauksza)

12.30 – 13.50:

 • Andrzej Leder, Kształtowanie się formacji hegemonicznej. Polska w okresie po 1956 roku
 • Marcin Zaremba, Czas pamięci w latach 70. Przyczynek do genezy Rewolucji Solidarności
 • Grzegorz Niziołek, Pamięć przeciwpubliczna w Polsce lat 80.
 • Dorota Sajewska, Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu resztek w polskiej pamięci kulturowej

13.50 – 14.45: dyskusja

Информация

Подача заявок для участников до:
31.08.2016 22:00

Смотреть также

08.06.2016

Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Program konferencji w załączniku.

07.07.2017

U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych do współtworzenia wieloautorskiej, recenzowanej monografii: „U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty”.

07.09.2016

Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza

W średniowiecznych wyobrażeniach ludzie miecza – prości wojownicy, rycerze czy też wielcy bohaterowie – często zajmowali miejsce zaszczytne. Sławni i wybitni, jak Roland, byli naśladowani. Opowieści im poświęcone pełniły specyficzną funkcję – kształtowały wzorce postępowań, egzemplifikowały cechy, którymi mieli charakteryzować się uczestnicy średniowiecznych bitew. Każda z tych postaci, wymodelowanych przez autorów opowieści, uosabiała cechy godne naśladowania, albo też – jak w przypadku zhańbionych tchórzy i zdrajców – zachowania godne potępienia. Tematem organizowanej przez nas konferencji są sposoby prezentacji bohaterów i antybohaterów – zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych – w kulturze średniowiecznej Polski oraz Europy kręgu łacińskiego. Zależy nam na zademonstrowaniu, jak opowieści o wojownikach wchodziły w obręb historycznej świadomości społeczeństw średniowiecznych. Interesuje nas mechanizm działania mitów bohaterskich, który doprowadził do tego, że Starkadr, Teodoryk Wielki czy Attyla zastąpili w średniowiecznym świecie antycznych herosów. Warto przyjrzeć się również tym postaciom, które splamiły się tchórzostwem, uciekły z pola bitwy, zdradziły swych panów lub nawet podniosły rękę na swych władców. Chcemy możliwie najszerzej spojrzeć na elementy konstruujące tożsamość wojowników, również poprzez przykłady postaw antyheroicznych.

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах