Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.09.2016 - 01.10.2016
Added on: 28.07.2016

Polska pamięć - konferencja

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students

Szanowni Państwo!


Od 2011 roku Konferencja Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich zorganizowała pięć ogólnopolskich Transdyscyplinarnych Szkół Letnich dla doktorantów (Ciążeń, Morawa, Baranów Sandomierski, Nieborów, Lubliniec), finansowanych w dużej mierze z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Polska pamięć kulturowa”. Wzięło w nich udział łącznie przeszło 300 osób, zajęcia poprowadziło 50 wykładowców, w tym kilkunastu z zagranicy; w serii Nowa Humanistyka Wydawnictwa IBL PAN ukazały się dotąd 4 tomy zbierające materiały z kolejnych edycji TSL, tom piąty jest w opracowaniu redakcyjnym i zostanie wydany jesienią. Spotkania zbudowały dynamiczne, twórcze środowisko, które teraz kontynuuje – mamy nadzieję – prace w obszarze nowych kierunków w humanistyce.


Dziś chcielibyśmy najserdeczniej zaprosić wszystkich uczestników, absolwentów, współorganizatorów i sympatyków Transdyscyplinarnych Szkół Letnich na spotkanie podsumowujące ten projekt. 30 września i 1 października 2016 roku (piątek – sobota) w Krakowie dyskutować będziemy kwestie pamięci i tożsamości, pamięci i jej patologii, kultury nie-pamięci, pamięci Zagłady i tematów pominiętych w pamięciologii. Zależy nam na stworzeniu diagnozy współczesnej polskiej pamięci w jej ciągłości i z uwzględnieniem jej przemian, a także na próbie określenia jej rokowań.
W dyskusjach panelowych spotkają się Agata Bielik-Robson, Michał Bilewicz, Katarzyna Bojarska, Stefan Chwin, Przemysław Czapliński, Dorota Głowacka, Sławomir Kapralski, Joanna Kurczewska, Andrzej Leder, Jacek Leociak, Adam Lipszyc, Tomasz Majewski, Grzegorz Niziołek, Tomasz Rakowski, Dorota Sajewska Magdalena Saryusz-Wolska, Jan Sowa, Joanna Tokarska-Bakir, Marek Zaleski i Marcin Zaremba. Spotkania poprowadzą osoby współorganizujące dotychczasowe edycje TSL: Ryszard Nycz, Roma Sendyka, Maria Kobielska, Agnieszka Dauksza i Justyna Tabaszewska. Załączamy ramowy program konferencji.


Planowane forum uczestników/absolwentów TSL będzie okazją do podsumowania naszych prac, ponownego spotkania, przemyślenia wypracowanych tez, rozpoznania dalszych problemów badawczych. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby ten podsumowujący, szósty zjazd badaczy zainteresowanych problemami pamięci i nową humanistyką zgromadził raz jeszcze uczestników poprzednich debat. Mamy nadzieję, że materiały z tej konferencji będą mogły się ukazać na przełomie 2016 i 2017 w specjalnym numerze tematycznym „Tekstów Drugich”.


Serdecznie zapraszamy do Krakowa i łączymy wyrazy szacunku,
Ryszard Nycz
Roma Sendyka
Maria Kobielska
Agnieszka Dauksza


Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane przybyciem prosimy o mailową rezerwację miejsca do 1 września 2016 roku pod adresem: konferencja.polska.pamiec@gmail.com.


Polska pamięć.
Ciągłość i przemiany; diagnoza i rokowania
Kraków, 30 września – 1 października 2016 roku
sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius UJ


Dzień pierwszy


Panel 1 (prowadzenie: Ryszard Nycz)

10.00 – 11.20:

 • Joanna Kurczewska, Wytwarzanie wspólnot pamięci lokalnej i narodowej w Polsce współczesnej – ludzie, instytucje i… emocje
 • Michał Bilewicz, Czemu nie potrafimy się przyznać? O zbyt silnej tożsamości narodowej oraz o tym, jak tożsamości lokalne i ponadnarodowe ułatwiają pogodzenie się z trudną historią
 • Sławomir Kapralski, Polskie kultury pamięci: między antagonizmem a agonem
 • Tomasz Rakowski, Etnografia, eksperyment, pamięć: w stronę alternatywnej historii społecznej

11.20-12.15: dyskusja


Panel 2 (prowadzenie: Roma Sendyka)

12.30 – 13.50:

 • Agata Bielik-Robson, Wieczna teraźniejszość traumy, czyli patologie polskiej pamięci
 • Stefan Chwin, Co pozostaje? Polska pamięć – trwały ślad i mechanizmy niepamiętania
 • Adam Lipszyc, Polska pozycja paranoidalno-schizoidalna
 • Katarzyna Bojarska, Polska pamięć wielogłosowa i wielokierunkowa? (Kto nie pamięta z nami, ten pamięta przeciwko nam)

13.50 – 14.45: dyskusja


Panel 3 (prowadzenie: Maria Kobielska)

16.00 – 17.20:

 • Joanna Tokarska-Bakir, Tyrania pamięci i przeciwdziałanie
 • Jan Sowa, Nieznane znane. Polska kultura nie-pamięci
 • Tomasz Majewski, Co pozostaje „strukturalnie niewidoczne” w domenie studiów nad pamięcią kulturową?
 • Magdalena Saryusz-Wolska, Historia w ikonografii prasy prawicowej

17.20 – 18.15: dyskusja


Dzień drugi


Panel 4 (prowadzenie: Justyna Tabaszewska)

10.00 – 11.20:

 • Jacek Leociak, Polska pamięć Zagłady – casus: Sprawiedliwi
 • Przemysław Czapliński, Zagłada jako miejsce pamięci
 • Dorota Głowacka, W którą stronę? Pamięć zachciankowa i pamięć niechciana
 • Marek Zaleski, Natręctwo niepamięci (naszej o Zagładzie)

11.20-12.15: dyskusja


Panel 5 (prowadzenie: Agnieszka Dauksza)

12.30 – 13.50:

 • Andrzej Leder, Kształtowanie się formacji hegemonicznej. Polska w okresie po 1956 roku
 • Marcin Zaremba, Czas pamięci w latach 70. Przyczynek do genezy Rewolucji Solidarności
 • Grzegorz Niziołek, Pamięć przeciwpubliczna w Polsce lat 80.
 • Dorota Sajewska, Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu resztek w polskiej pamięci kulturowej

13.50 – 14.45: dyskusja

Information

Application deadline for participants:
31.08.2016 22:00
Added on:
28 July 2016; 08:32 (Olga )
Edited on:
28 July 2016; 08:32 (Olga )

See also

08.06.2016

Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Program konferencji w załączniku.

07.07.2017

U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych do współtworzenia wieloautorskiej, recenzowanej monografii: „U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty”.

07.09.2016

Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza

W średniowiecznych wyobrażeniach ludzie miecza – prości wojownicy, rycerze czy też wielcy bohaterowie – często zajmowali miejsce zaszczytne. Sławni i wybitni, jak Roland, byli naśladowani. Opowieści im poświęcone pełniły specyficzną funkcję – kształtowały wzorce postępowań, egzemplifikowały cechy, którymi mieli charakteryzować się uczestnicy średniowiecznych bitew. Każda z tych postaci, wymodelowanych przez autorów opowieści, uosabiała cechy godne naśladowania, albo też – jak w przypadku zhańbionych tchórzy i zdrajców – zachowania godne potępienia. Tematem organizowanej przez nas konferencji są sposoby prezentacji bohaterów i antybohaterów – zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych – w kulturze średniowiecznej Polski oraz Europy kręgu łacińskiego. Zależy nam na zademonstrowaniu, jak opowieści o wojownikach wchodziły w obręb historycznej świadomości społeczeństw średniowiecznych. Interesuje nas mechanizm działania mitów bohaterskich, który doprowadził do tego, że Starkadr, Teodoryk Wielki czy Attyla zastąpili w średniowiecznym świecie antycznych herosów. Warto przyjrzeć się również tym postaciom, które splamiły się tchórzostwem, uciekły z pola bitwy, zdradziły swych panów lub nawet podniosły rękę na swych władców. Chcemy możliwie najszerzej spojrzeć na elementy konstruujące tożsamość wojowników, również poprzez przykłady postaw antyheroicznych.

26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.