Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 30.06.2017
Дата размещения: 07.07.2017

U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych do współtworzenia wieloautorskiej, recenzowanej monografii: „U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty”.

Naszym zamiarem jest zainicjowanie dyskusji wokół obszaru problemowego, który został ukształtowany przez ponowoczesne poszukiwania edukacyjne jako „pedagogika pamięci”. Jej zakres wyznaczają dwie dominujące perspektywy praktyki edukacyjnej: niemiecka – akcentująca miejsca pamięci (Gedenkstättenpädagogik) – oraz amerykańska, z wyraźnymi wpływami izraelskimi – kładąca nacisk przede wszystkim na procesy „przepracowywania” przeszłości (Teaching the Holocaust; Holocaust Studies).

Niniejsza monografia stanowi interdyscyplinarną przestrzeń refleksji i wymiany doświadczeń nad następującymi zagadnieniami:


I. POLA BADAWCZE – PAMIĘĆ JAKO FENOMEN INTERDYSCYPLINARNY
- Pamięć jako przedmiot badao pedagogicznych - interpretacje
- Statusy pamięci w naukach społecznych i humanistycznych
- Pedagogika pamięci jako praktyka edukacyjna
- Współczesne koncepcje miejsc pamięci


II. METODOLOGIA BADAŃ NAD PAMIĘCIĄ – zróżnicowana perspektywa badawcza
- Zróżnicowanie pojęć: metoda, technika, procedura badawcza
- Specyfika badań jakościowych (m.in. oral history, metoda biograficzna)
- Specyfika badań ilościowych
- Archiwistyka społeczna


III. KONTEKSTY PAMIĘCI
- Interdyscyplinarne implikacje pamięci (antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, historyczne, filozoficzne)
- Postpamięć; quasi-pamięć
- Nośniki pamięci
- Pedagogika pamięci a media (literatura, film, nowe media)

Publikacja powstaje dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz–Birkenau pod redakcją naukową dr. Piotra Trojańskiego (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie) oraz mgr Agaty Czajkowskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) i ukaże się nakładem Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów osoby zainteresowane problematyką pamięci, tradycji, biografii, tożsamości, jak również prezentacją jakościowych oraz ilościowych badań empirycznych podejmowanych w kontekście ww. zagadnień.


Na propozycje artykułów czekamy do 30 czerwca 2017 roku.

Teksty można przesyłać na poniższe adresy:
agata.czajkowska@unilodz.eu
ptrojans@up.krakow.pl

Информация

Дата размещения:
7 июля 2017; 12:29 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
12 июля 2017; 17:13 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах