Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 30.06.2017
Data dodania: 07.07.2017

U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty

Typ wydarzenia:
Call for papers
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych do współtworzenia wieloautorskiej, recenzowanej monografii: „U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty”.

Naszym zamiarem jest zainicjowanie dyskusji wokół obszaru problemowego, który został ukształtowany przez ponowoczesne poszukiwania edukacyjne jako „pedagogika pamięci”. Jej zakres wyznaczają dwie dominujące perspektywy praktyki edukacyjnej: niemiecka – akcentująca miejsca pamięci (Gedenkstättenpädagogik) – oraz amerykańska, z wyraźnymi wpływami izraelskimi – kładąca nacisk przede wszystkim na procesy „przepracowywania” przeszłości (Teaching the Holocaust; Holocaust Studies).

Niniejsza monografia stanowi interdyscyplinarną przestrzeń refleksji i wymiany doświadczeń nad następującymi zagadnieniami:


I. POLA BADAWCZE – PAMIĘĆ JAKO FENOMEN INTERDYSCYPLINARNY
- Pamięć jako przedmiot badao pedagogicznych - interpretacje
- Statusy pamięci w naukach społecznych i humanistycznych
- Pedagogika pamięci jako praktyka edukacyjna
- Współczesne koncepcje miejsc pamięci


II. METODOLOGIA BADAŃ NAD PAMIĘCIĄ – zróżnicowana perspektywa badawcza
- Zróżnicowanie pojęć: metoda, technika, procedura badawcza
- Specyfika badań jakościowych (m.in. oral history, metoda biograficzna)
- Specyfika badań ilościowych
- Archiwistyka społeczna


III. KONTEKSTY PAMIĘCI
- Interdyscyplinarne implikacje pamięci (antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, historyczne, filozoficzne)
- Postpamięć; quasi-pamięć
- Nośniki pamięci
- Pedagogika pamięci a media (literatura, film, nowe media)

Publikacja powstaje dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz–Birkenau pod redakcją naukową dr. Piotra Trojańskiego (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie) oraz mgr Agaty Czajkowskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) i ukaże się nakładem Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów osoby zainteresowane problematyką pamięci, tradycji, biografii, tożsamości, jak również prezentacją jakościowych oraz ilościowych badań empirycznych podejmowanych w kontekście ww. zagadnień.


Na propozycje artykułów czekamy do 30 czerwca 2017 roku.

Teksty można przesyłać na poniższe adresy:
agata.czajkowska@unilodz.eu
ptrojans@up.krakow.pl

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.