Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 22.10.2018 - 24.10.2018
Дата размещения: 17.10.2018

W poszukiwaniu nowości. Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra Kochanowskiego(w czterechsetną rocznicę opublikowania Gofreda)

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Szanowni Państwo, 

Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki przy współpracy redakcji czasopisma "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura" uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "W poszukiwaniu nowości. Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra Kochanowskiego (w czterechsetną rocznicę opublikowania Gofreda). Obrady odbędą się w dniach 22-24 października w Wiśle, w Hotelu Pod Gołębiem (ul. Wodna 1A). Szczegółowy program w załączeniu.

W imieniu organizatorów

Marzena Walińska

PROGRAM KONFERENCJI:

22 października, poniedziałek

13.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • Alina Nowicka-Jeżowa (UW): Rex interpretum Polonorum w skarbcu rzeczy nowych i starych
 • Elwira Buszewicz (UJ): Wzloty, odchylenia i lamenty, czyli imitatorzy wobec potrzeby nowości
 • Iwona Słomak (UŚ): Novitas jako retoryczny topos – tradycja antyczna w dawnej Polsce
 • Wojciech Ryczek (UJ): Renowacje: o pojęciu nowości w tradycji retorycznej
 • Dyskusja

15.30-15.50 przerwa kawowa

 • Radosław Rusnak (UW): Figury domykania przez Jana Kochanowskiego poszczególnych segmentów jego twórczości: nowe spojrzenie na problem tzw. architektury „Fraszek”
 • Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska): W poszukiwaniu nowych form wypowiedzi poetyckiej – barokowa poesis artificiosa 
 • Maciej Pieczyński (IBL PAN): Nowatorstwo i eksperyment w poezji późnego baroku
 • Iwona Maciejewska (UW-M): Aleksandra Pawła Zatorskiego niełatwa droga ku nowemu (tematyka, forma, język)
 • Magdalena Piskała (IBL PAN): Długie trwanie nowości. Rzecz o kilku jezuickich autorach w staropolskich przekładach
 • Monika Pasek (UP): Poetyka obrazowania ciała Chrystusa w barokowych poematach pasyjnych
 • Dyskusja

19.30 uroczysta kolacja powitalna


23 października, wtorek

9.30

 • Jakub Z. Lichański (UW): Kancjonały w kulturze I Rzeczypospolitej: Co o nich wiemy, co pozostaje do zbadania
 • Dorota Vincůrková (US): Estetyka cierpienia w Troas Łukasza Górnickiego
 • Teresa Banaś-Korniak (UŚ): Pieśni nabożne o piekle [b.m.r.] - unikatowy druk staropolski o tematyce eschatologicznej.
 • Dariusz Chemperek (UMCS): Nowości z Królewca. Książki formacyjne z lat 40. XVI wieku
 • Aleksandra Goszczyńska (UŁ): Zagadki edytorskie Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity
 • Dyskusja

11.40-12.00 przerwa kawowa

 • Anna Sitkowa (UŚ): Józef Wereszczyński jako czytelnik „nowości wydawniczych”
 • Anna Struska (UMCS): O relikwii czy o sobie samym? Źródła, realizacja i cel utworu Andrzeja Wargockiego O Krzyżu i Ukrzyżowanym
 • Magdalena Kuran (UŁ): Kaznodziejstwo dominikanina Gabriela Zawieszki — nowa odsłona w starych szatach
 • Małgorzata Ciszewska (IBL PAN): Funeralna oratio puerilis w XVII i XVIII wieku
 • Dyskusja

14.00-15.00 obiad

15.30

 • Renarda Ocieczek (UŚ): Dopowiedzenia do wywodów o autorze Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej
 • Witold Wojtowicz (US): W poszukiwaniu nowości? Refleksje o epice średniowiecznej w Polsce
 • Renata Ryba (UŚ): Historyja żałosna Bartłomieja Paprockiego – u progu polskiej epiki historycznej

16.30 – 16.40 przerwa

 • Krystyna Wierzbicka-Trwoga (UW): Horyzont oczekiwań czytelniczych A.D. 1618. Tradycje epiki i romansów rycerskich w literaturze polskiej przed Gofredem Tassa-Kochanowskiego
 • Michał Kuran (UŁ): Ekshorty w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Tassa-Kochanowskiego — forma, tradycja i recepcja
 • Marta Wojtkowska-Maksymik (UW): Reminiscencje z Ludovica Ariosta i Jacopa Sanazzara w Bohatyrze strasznym... i Supplemencie Bohatyra strasznego... Krzysztofa Piekarskiego
 • Marcin Piątek (UP): Oktawa w wierszowanej epice bohaterskiej wieków dawnych (na przykładzie Pamiętnego uprowadzenia wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego)
 • Dyskusja

19.00. kolacja


24 października, środa

9.30

 • Mariola Jarczykowa (UŚ): Husarskie zabawy piórem. Obraz  rycerskiego towarzystwa w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej
 • Krystian Słomka vel Słomiński (UŁ): Rola amplifikacji w sposobie budowania wizerunków poztywnego i negatywnego władcy w Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza oraz w wybranych przekładach i parafrazach od XVI do XVIII wieku
 • Maria Barłowska (UŚ): Dwa nieznane wiersze „na zegary”
 • Marzena Walińska (UŚ): W poszukiwaniu Diomedei. O najdziwniejszych pomysłach mitologicznych w literaturze barokowej

Zamknięcie konferencji 

12.30 obiad

Информация

Адрес:
ul. Wodna 1A, Wisła

Смотреть также

29.05.2017

Magiczna Noc Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Spotkanie dla wszystkich miłośników literatury, podczas którego zostaną zaprezentowane różnorodne wątki literatury dla dzieci i młodzieży. W ramach wydarzenia najmłodsi goście będą mogli wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, zabawach i konkursach, natomiast dla dorosłych zostaną przygotowane wykłady, spotkania z pisarzami oraz prezentacje polecanej przez łódzkich filologów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

31.01.2016

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub

Po 95 latach od wskrzeszenia państwa polskiego na Pomorzu i po 25 latach od wydarzeń roku 1989 nadszedł czas, aby rozważyć i ocenić kontekst  uwarunkowań społeczno-politycznych szeroko rozumianej literatury Pomorza i Kaszub. Myślimy tutaj szczególnie o środowiskach, które rozwijając się bądź w ramach państwa pruskiego, bądź w odrodzonej II Rzeczpospolitej i wreszcie w Polsce Ludowej, dopiero od 1989 roku mogły wypracować prawdziwie swobodny sposób wyrażania swej podmiotowości.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

10.03.2017

Prof. Jens Herlth gościem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus Swiss Mobility

W dn. 14-16 marca br. zajęcia na Wydziale Filologicznym UŚ poprowadzi nasz szwajcarski kolega, literaturoznawca, prof. Jens Herlth.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах