Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.10.2018 - 24.10.2018
Added on: 17.10.2018

W poszukiwaniu nowości. Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra Kochanowskiego(w czterechsetną rocznicę opublikowania Gofreda)

Type of the event:
Conference

Szanowni Państwo, 

Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki przy współpracy redakcji czasopisma "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura" uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "W poszukiwaniu nowości. Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra Kochanowskiego (w czterechsetną rocznicę opublikowania Gofreda). Obrady odbędą się w dniach 22-24 października w Wiśle, w Hotelu Pod Gołębiem (ul. Wodna 1A). Szczegółowy program w załączeniu.

W imieniu organizatorów

Marzena Walińska

PROGRAM KONFERENCJI:

22 października, poniedziałek

13.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • Alina Nowicka-Jeżowa (UW): Rex interpretum Polonorum w skarbcu rzeczy nowych i starych
 • Elwira Buszewicz (UJ): Wzloty, odchylenia i lamenty, czyli imitatorzy wobec potrzeby nowości
 • Iwona Słomak (UŚ): Novitas jako retoryczny topos – tradycja antyczna w dawnej Polsce
 • Wojciech Ryczek (UJ): Renowacje: o pojęciu nowości w tradycji retorycznej
 • Dyskusja

15.30-15.50 przerwa kawowa

 • Radosław Rusnak (UW): Figury domykania przez Jana Kochanowskiego poszczególnych segmentów jego twórczości: nowe spojrzenie na problem tzw. architektury „Fraszek”
 • Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska): W poszukiwaniu nowych form wypowiedzi poetyckiej – barokowa poesis artificiosa 
 • Maciej Pieczyński (IBL PAN): Nowatorstwo i eksperyment w poezji późnego baroku
 • Iwona Maciejewska (UW-M): Aleksandra Pawła Zatorskiego niełatwa droga ku nowemu (tematyka, forma, język)
 • Magdalena Piskała (IBL PAN): Długie trwanie nowości. Rzecz o kilku jezuickich autorach w staropolskich przekładach
 • Monika Pasek (UP): Poetyka obrazowania ciała Chrystusa w barokowych poematach pasyjnych
 • Dyskusja

19.30 uroczysta kolacja powitalna


23 października, wtorek

9.30

 • Jakub Z. Lichański (UW): Kancjonały w kulturze I Rzeczypospolitej: Co o nich wiemy, co pozostaje do zbadania
 • Dorota Vincůrková (US): Estetyka cierpienia w Troas Łukasza Górnickiego
 • Teresa Banaś-Korniak (UŚ): Pieśni nabożne o piekle [b.m.r.] - unikatowy druk staropolski o tematyce eschatologicznej.
 • Dariusz Chemperek (UMCS): Nowości z Królewca. Książki formacyjne z lat 40. XVI wieku
 • Aleksandra Goszczyńska (UŁ): Zagadki edytorskie Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity
 • Dyskusja

11.40-12.00 przerwa kawowa

 • Anna Sitkowa (UŚ): Józef Wereszczyński jako czytelnik „nowości wydawniczych”
 • Anna Struska (UMCS): O relikwii czy o sobie samym? Źródła, realizacja i cel utworu Andrzeja Wargockiego O Krzyżu i Ukrzyżowanym
 • Magdalena Kuran (UŁ): Kaznodziejstwo dominikanina Gabriela Zawieszki — nowa odsłona w starych szatach
 • Małgorzata Ciszewska (IBL PAN): Funeralna oratio puerilis w XVII i XVIII wieku
 • Dyskusja

14.00-15.00 obiad

15.30

 • Renarda Ocieczek (UŚ): Dopowiedzenia do wywodów o autorze Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej
 • Witold Wojtowicz (US): W poszukiwaniu nowości? Refleksje o epice średniowiecznej w Polsce
 • Renata Ryba (UŚ): Historyja żałosna Bartłomieja Paprockiego – u progu polskiej epiki historycznej

16.30 – 16.40 przerwa

 • Krystyna Wierzbicka-Trwoga (UW): Horyzont oczekiwań czytelniczych A.D. 1618. Tradycje epiki i romansów rycerskich w literaturze polskiej przed Gofredem Tassa-Kochanowskiego
 • Michał Kuran (UŁ): Ekshorty w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Tassa-Kochanowskiego — forma, tradycja i recepcja
 • Marta Wojtkowska-Maksymik (UW): Reminiscencje z Ludovica Ariosta i Jacopa Sanazzara w Bohatyrze strasznym... i Supplemencie Bohatyra strasznego... Krzysztofa Piekarskiego
 • Marcin Piątek (UP): Oktawa w wierszowanej epice bohaterskiej wieków dawnych (na przykładzie Pamiętnego uprowadzenia wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego)
 • Dyskusja

19.00. kolacja


24 października, środa

9.30

 • Mariola Jarczykowa (UŚ): Husarskie zabawy piórem. Obraz  rycerskiego towarzystwa w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej
 • Krystian Słomka vel Słomiński (UŁ): Rola amplifikacji w sposobie budowania wizerunków poztywnego i negatywnego władcy w Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza oraz w wybranych przekładach i parafrazach od XVI do XVIII wieku
 • Maria Barłowska (UŚ): Dwa nieznane wiersze „na zegary”
 • Marzena Walińska (UŚ): W poszukiwaniu Diomedei. O najdziwniejszych pomysłach mitologicznych w literaturze barokowej

Zamknięcie konferencji 

12.30 obiad

Information

Address:
ul. Wodna 1A, Wisła

See also

29.05.2017

Magiczna Noc Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Spotkanie dla wszystkich miłośników literatury, podczas którego zostaną zaprezentowane różnorodne wątki literatury dla dzieci i młodzieży. W ramach wydarzenia najmłodsi goście będą mogli wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, zabawach i konkursach, natomiast dla dorosłych zostaną przygotowane wykłady, spotkania z pisarzami oraz prezentacje polecanej przez łódzkich filologów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

31.01.2016

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub

Po 95 latach od wskrzeszenia państwa polskiego na Pomorzu i po 25 latach od wydarzeń roku 1989 nadszedł czas, aby rozważyć i ocenić kontekst  uwarunkowań społeczno-politycznych szeroko rozumianej literatury Pomorza i Kaszub. Myślimy tutaj szczególnie o środowiskach, które rozwijając się bądź w ramach państwa pruskiego, bądź w odrodzonej II Rzeczpospolitej i wreszcie w Polsce Ludowej, dopiero od 1989 roku mogły wypracować prawdziwie swobodny sposób wyrażania swej podmiotowości.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

10.03.2017

Prof. Jens Herlth gościem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus Swiss Mobility

W dn. 14-16 marca br. zajęcia na Wydziale Filologicznym UŚ poprowadzi nasz szwajcarski kolega, literaturoznawca, prof. Jens Herlth.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.