Polish Studies Newsletter

Article / interview

12.01.2022

Licealiści XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie nagrodzeni za uczczenie Roku Norwidowskiego

Miło nam poinformować, że w ramach wydarzeń związanych z obchodami dwusetlecia urodzin Cypriana Norwida zostały wyłonione trzy najlepsze sprawozdania uczniów XLIV LO w Warszawie z międzynarodowego sympozjum, którego byli uczestnikami i współorganizatorami.

Wśród wyłonionych zwyciężczyń znajdują się: Katarzyna Ośka i Oliwia Osiecka, Angelika Chojecka i Anna Lasecka oraz Anna Oniszk. Autorkom oraz ich nauczycielom składamy serdeczne gratulacje.

 

Zapraszamy do zapoznania z treścią nagrodzonych sprawozdań oraz fotorelacji wykonanej przez jednego z uczestników sympozjum, Pana Ołeksija Wychora, dziennikarza Polonijnej Agencji Informacyjnej i pomysłodawcy działającej na Ukrainie grupy "Wspólna przestrzeń polskości".

Sympozjum online pt. „Porozmawiajmy o Norwidzie w Londynie, czyli Rok Norwidowski w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie”

Sprawozdanie nr 1
Autorki:  Katarzyna Ośka i Oliwia Osiecka

(klasa 3b, profil biologiczno – chemiczny, 4-letnie liceum po szkole podstawowej)

Międzynarodowe sympozjum online pt. „Porozmawiajmy o Norwidzie w Londynie, czyli Rok Norwidowski w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie” odbyło się dziewiątego grudnia 2021 roku o godzinie 11:00. Temat spotkania dotyczył biografii i twórczości C. K. Norwida. Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich po gimnazjum oraz po szkole podstawowej. Zebraliśmy się w sali o godzinie 10:50
i zajęliśmy miejsca. W tym czasie trwały jeszcze prace techniczne, takie jak ustawianie mikrofonu i kamery, abyśmy mogli zobaczyć się z naszymi gośćmi z Anglii.

Gdy udało nam się połączyć z Londynem, Pani Monika Kozioł, która była koordynatorem spotkania, przedstawiła nam wspaniałych gości z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz ze Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Następnie uczniowie naszego liceum opowiedzieli o sobie i o naszej szkole. Część oficjalną spotkania otworzyła Dyrektor XLIV Liceum Ogólnokształcącego - Pani dr Marzena Kozłowska oraz Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie – Pan prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz.

Po uroczystym przywitaniu rozpoczął się etap edukacyjny naszego spotkania. Merytoryczna część sympozjum podzielona była na dwie sekwencje. W pierwszej, dr Justyna Gorzkowicz oraz Pani Regina Wasiak-Taylor prezentowały swoje badania na temat pobytu Norwida w Londynie oraz uzupełniały naszą wiedzę w zakresie biografii oraz twórczości autora. Dowiedzieliśmy się wielu intrygujących rzeczy o poecie. Mogliśmy też bliżej poznać i przeanalizować jego twórczość. Pierwsza część sympozjum trwał około 30 minut.


W kolejnej fazie spotkania mieliśmy szansę zadać pytania, które zostały sformułowane przez uczniów różnych klas na podstawie obejrzanych wcześniej filmów o C. K. Norwidzie w Londynie. Goście wyjaśniali nasze wątpliwości oraz prezentowali różne punkty widzenia na temat wielu aspektów życia i twórczości autora. Etap dyskusyjny sympozjum zajął nam więcej czasu, niż zostało to wstępnie przewidziane.

Nasze fascynujące spotkanie musiało zakończyć się godz. 12:00, mimo że nie zdążyliśmy zadać wszystkich nurtujących nas pytań. Wspominamy to wydarzenie bardzo dobrze, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy oraz mieliśmy możliwość porozmawiania z tak cudownymi osobami. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać i zadać kolejne pytania!Sprawozdanie nr 2

Autorki:  Angelika Chojecka, Anna Lasecka

(klasa 3c, profil matematyczno – geograficzny, 4-letnie liceum po szkole podstawowej)

W związku z obchodami Roku C. K. Norwida, w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefan Banacha
w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum online na temat życia i twórczości tego artysty. Było to wydarzenie zorganizowane we współpracy z Instytutem Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego (PUNO) w Londynie oraz Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. Sesja miała miejsce 9 grudnia 2021 roku.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 wystąpieniem Pani Moniki Kozioł – szkolnego koordynatora projektu Norwidowskiego, która przedstawiła uczestnikom sympozjum Panią dr Marzenę Kozłowską – Dyrektor XLIV Liceum Ogólnokształcącego, Pana prof. Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza - Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, Panią Reginę Wasiak-Taylor - Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz Panią dr Justynę Gorzkowicz – Wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie.

Następnie głos zabrała Dyrektor XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, aby uroczyście przywitać ekspertów, organizatorów oraz uczestników spotkania. Podobnie uczynił Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Później oddano głos prelegentkom. Jako pierwsza wystąpiła dr Justyna Gorzkowicz, która opowiadała o genezie, koncepcji oraz przebiegu projektu Norwidowskiego w Wielkiej Brytanii. Pani doktor wspomniała także o wielu intrygujących kwestiach związanych z realizacją cyklu filmowego pt. „Norwid w Londynie”. Temat rozszerzyła Pani Regina Wasiak- Taylor, która zagłębiła się w kwestie dotyczące pobytu C. K. Norwida w stolicy Wielkiej Brytanii. Artysta przebywał tam dwukrotnie, lecz tylko przejazdem. Za pierwszym razem zatrzymał się w Londynie w trakcie swojej podróży do Ameryki, za drugim pozostał tam dłużej. Było to spowodowane brakiem funduszy na dalszą podróż. Obok pisarstwa, Norwid zajmował się również sztukami plastycznymi, jednak nie miał wystarczających dochodów, aby się samodzielnie utrzymać. Artysta był niedoceniany, ponieważ wyprzedzał epokę, w której żył. W jednym
z listów do przyjaciół, w akcie desperacji, kazał spalić wszystkie swoje dzieła. Na szczęcie tak się nie stało,
a dziś możemy podziwiać i odkrywać dziedzictwo Norwida.

Kolejny etap sympozjum stanowił panel dyskusyjny z udziałem młodzieży, podczas którego uczniowie mieli możliwość zadania pytań na temat cyklu filmowego pt. „Norwid w Londynie”. Zagadnienia dotyczyły życia
i twórczości C. K. Norwida oraz formy filmów o artyście – pytano m.in. o animację zastosowaną w etiudach. W związku z pytaniem o śródtytuły poszczególnych rozdziałów filmowych, uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że miały one znaczenie symboliczne i odzwierciedlały oryginalny charakter pisma Norwida.

Międzynarodowe sympozjum online pt. „Porozmawiajmy o Norwidzie w Londynie, czyli Rok Norwidowski
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie” miało na celu poszerzenie wiedzy
o autorze, zagłębienie się w jego twórczość i życie prywatne. Można śmiało stwierdzić, że sesja doskonale spełniła swoje zadanie.
Sprawozdanie nr 3

Autorka: Anna Oniszk

(klasa 3dg, profil humanistyczny, 3-letnie liceum po gimnazjum, klasa maturalna)

W związku z Rokiem Cypriana Kamila Norwida, w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha
w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum online pt. „Porozmawiajmy o Norwidzie…”. Organizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z szacownymi instytucjami
w Wielkiej Brytanii: Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz Instytutem Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie.

Sympozjum miało miejsce 9 grudnia 2021 roku, w godzinach od 11.00 do 12.00 (czasu polskiego). Rozpoczęły je wystąpienia Pani Moniki Kozioł - szkolnego koordynatora projektu Norwidowskiego oraz Pani dr Marzeny Kozłowskiej - Dyrektor XLIV Liceum Ogólnokształcącego, która oficjalnie przywitała gości
z Wielkiej Brytanii: Pana prof. Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza – Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, Panią Reginę Wasiak-Taylor – Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Panią dr Justynę Gorzkowicz – Wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Następnie głos zabrał Rektor PUNO Pan prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz.

Po uroczystej inauguracji sympozjum, jako pierwsza prelegentka, głos zabrała dr Justyna Gorzkowicz, która przedstawiła genezę oraz proces realizacji projektu Norwidowskiego na terenie Wielkiej Brytanii. W swoim wystąpieniu doktor Gorzkowicz odniosła się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i do wizji artystycznej przedsięwzięcia związanego z C. K. Norwidem. Cześć prelekcji poświęciła także okolicznościom powstawania cyklu filmowego pt. „Norwid w Londynie”.

Następnie Pani Prezes Regina Wasiak-Taylor rozwijała temat pobytu autora w Londynie. Pisarz przebywał
w tym mieście dwukrotnie. Przechodził wtedy kryzys psychiczny i finansowy. Borykał się z licznymi problemami. Mimo wielkiego talentu, czuł się całkowicie niedoceniony jako poeta. Chciał, aby spalono wszystkie jego dzieła.

Finalną część sympozjum stanowił panel dyskusyjny, w którym aktywnie uczestniczyli uczniowie XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Młodzież stawiała prelegentkom pytania odnoszące się do serii filmów pt. „Norwid w Londynie”. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. palimpsestów Norwidowskich, ,,ciemniej’’ strony Anglii opisywanej przez poetę, a także funkcji muzyki i animacji w filmach. Ostatnie pytanie, które wywołało ciekawą dyskusję, dotyczyło planów ufundowania tablicy upamiętniającej pobyt
C. K. Norwida w Londynie.

Międzynarodowe sympozjum online pt. „Porozmawiajmy o Norwidzie w Londynie, czyli Rok Norwidowski
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie” miało na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi o autorze, a także zainspirowanie ich do samodzielnego zagłębiania się w Norwidowskie tematy. To niezwykłe wydarzenie z pewnością zachowa się w pamięci jego uczestników z Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy…

 

Information

See also

28.12.2020

Rok Norwidowski 2021

21 września 2021 roku minie dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji miłośnicy twórczości poety podejmują się nowych inicjatyw i projektów, a także rozwijają te, które prowadzą już od lat. Będziemy informować o nich na naszych łamach.

28.10.2021

Pani Eugenii Maresch

Z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie — PUNO Londyn 22 października 2021 roku Dr Wojciech Rappak, Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej Instytutu Kultury Europejskiej PUNO Londyn Dr HC Eugenia Maresch

27.04.2021

O londyńskiej konferencji w "Strefie literatury"

O konferencji interdyscyplinarnej "Cyprian Norwid wczoraj i dziś - w dwusetlecie urodzin poety-emigranta", która w dniach 10-11 kwietnia odbywała się w Londynie, mogliśmy posłuchać w audycji Kingi Michalskiej Norwid - emigrant i Europejczyk w oczach uczestników międzynarodowej konferencji, wyemitowanej 16 kwietnia w "Strefie literatury" Programu 2 Polskiego Radia.

27.04.2021

Rok Norwidowski w Pewnym Wydawnictwie

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883). Z tej okazji Pewne Wydawnictwo przygotowało szereg publikacji poświęconych jednemu z najwybitniejszych polskich twórców. Było to o tyle naturalne, że właściciel oficyny jest norwidologiem i popularyzatorem tej twórczości. Od lat prowadzi dedykowany Norwidowi salon norwidana.blogspot.com, założył i administruje liczącą trzy tysiące członków grupą Norwid na Facebooku, prowadzi na tej platformie rocznicową stronę, na której gromadzone są informacje o wydarzeniach Roku Norwidowskiego (Norwid2021). Jako osobie znającej środowisko norwidologów oraz bibliografię związanych z twórcą publikacji łatwiej mu było przygotować dedykowaną obchodom kolekcję oryginalnych i wartościowych publikacji, uzupełniających i poszerzających naszą wiedzę o twórcy Promethidiona.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.