Polish Studies Bulletin

Article / interview

23.05.2018

Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące „polskiego Horacego”.

Autorki artykułu przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku | Agnieszka Masalytė, Karolina Słotwińska

Na ów zacny festiwal w tym roku miałyśmy zaszczyt wyruszyć jako reprezentantki Wilna. Swoją kulturalną przygodę rozpoczęłyśmy od interesującego wykładu dra Dariusza Lebiody o Sarbiewskim jako poecie europejskim, w którym prelegent m.in. wiele uwagi poświęcił Miłoszowi i Mickiewiczowi. To spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza, więc przy okazji zwiedziłyśmy również obecne w pobliżu ślady autora Trylogii.

Po zapoznaniu się z członkami stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana na Walnym Zgromadzeniu oraz po rozstrzygnięciu konkursu „O Laur Sarbiewskiego” uczestniczyłyśmy w najbardziej ekscytującym elemencie programu. Był nim koncert wybitnego muzyka Janusza Radka z zespołem. Miałyśmy dreszcze przez cały koncert. Radek to naprawdę genialny artysta, a występował na scenie przy portrecie genialnego poety. Przyznajemy, że wcześniej słuchając tylko nagrań tej polskiej gwiazdy, nie spodziewałyśmy się aż tak wysokiego poziomu artystycznego, oddania się muzyce, głębi myśli, a równocześnie tak świetnego humoru.

Miłym i ważnym zakończeniem pierwszego dnia festiwalu była tradycyjna „Noc poetów”, podczas której nie tylko miałyśmy okazję usłyszeć utwory poetów z całej Polski, ale też zaprezentować twórczość własną. Wieczór poetycki odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, w otoczeniu bohemy, gdzie przy lampce dobrego wina płynęła muzyka i strofy poetyckie. Słuchacze przyjęli poezję wileńską naprawdę ciepło – było to coś odmiennego wśród awangardowych wierszy innych uczestników wieczoru. To spotkanie nie tylko zostawiło mnóstwo pozytywnych wrażeń, ale też dało natchnienie do dalszych działań, do nowych dzieł.

Drugi dzień pobytu na festiwalu był obfity w zwiedzanie nowych dla nas miejsc. Pierwszym punktem na trasie było rodzinne Sarbiewo patrona festiwalu: izba pamięci w Szkole Podstawowej im. M. K. Sarbiewskiego oraz modlitwa w kościółku. Następnie udałyśmy się do Rostkowa, słynącego z tego, że urodził się tam św. Stanisław Kostka. Podczas Mszy św. znaczącym momentem było kazanie o tym świętym i o dwóch ważnych dla Wilna postaciach: Sarbiewskim i Skardze. A dzięki inscenizacji w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły oraz zwiedzeniu miejsca chrztu św. Stanisława Kostki i klasztoru oo. pasjonistów w Przasnyszu znacznie pogłębiłyśmy wiedzę o życiu tego wybitnego polskiego świętego.

Po takiej poetyckiej ucieczce wróciłyśmy rozmarzone z bogatym bagażem wiedzy i wrażeń.

Agnieszka Masalytė i Karolina Słotwińska, studentki polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego

Information

See also

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

06.06.2018

Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata Olimpiady.

12.06.2018

"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością polskiego noblisty.

06.07.2018

Losy absolwentów studiów polonistycznych – przykład zielonogórski (wyniki badania ankietowego)

Głównym celem ankiety było zbadanie związków między wykształceniem polonistycznym a aktywnością zawodową absolwentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analizie poddano ponadto przebieg i ocenę studiów oraz formę i sektor zatrudnienia. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, która odbyła się 17–19 maja 2018 roku w Zielonej Górze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.