Polish Studies Newsletter

Article / interview

24.01.2024

Zaproszenie do otwartych konsultacji na temat dobrych praktyk i standardów wydawniczych

DIAMAS to europejski projekt dotyczący wyzwań stojących przed publikowaniem instytucjonalnym w związku z otwartym dostępem (OA). W działania zaangażowane są 23 organizacje z 12 krajów europejskich, dobrze zorientowane w otwartym dostępie do publikacji akademickich i komunikacji naukowej. Naszym głównym celem jest zrozumienie obecnego stanu wydawnictw instytucjonalnych i/lub dostawców usług (IPSP – Institutional Publishing / Service Providers) w 25 krajach ERA, zwłaszcza tych, które nie pobierają opłat za publikowanie lub czytanie w otwartym dostępie.

Chcemy również usprawnić działanie IPSP poprzez stworzenie standardu jakości dla publikacji instytucjonalnych, który wzmocni ten model wydawniczy w całej Europie. Współpracujemy z wydawnictwami, aby stworzyć miejsce, w którym każdy będzie mógł łatwo uzyskać dostęp do informacji, wytycznych, materiałów szkoleniowych i nie tylko.

W ramach trwających działań w projekcie DIAMAS, chcielibyśmy zaprosić do dołączenia do otwartych konsultacji dotyczących ostatecznego projektu Extensible Quality Standard for Institutional Publishers (EQSIP), który współtworzymy wspólnie ze społecznością wydawców diamentowych.

Aby przekazać nam swoją opinię na temat EQSIP:

1/ Zapoznaj się z treścią dokumentu EQSIP: https://docs.google.com/document/d/1aq2JRVXod9FSUC8oPpyHTwSGxyx28eRv/edit 

2/ Prześlij nam swoją opinię na jego temat poprzez formularz: https://forms.gle/m7cd673WLFf8VnZE8 lub pocztą elektroniczną: diamas@fecyt.es 

Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii. Państwa udział w tych konsultacjach pomoże ukształtować przyszłość publikacji akademickich, a wszelkie uwagi pomogą nam ustalić nowy sposób otwartego publikowania i współpracy.

Konsultacje trwają do 28.01.2024. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem diamas@fecyt.es

Więcej informacji: https://diamasproject.eu/open-consultation-eqsip/

Information

Added on:
24 January 2024; 18:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 January 2024; 18:17 (Mariola Wilczak)

See also

03.04.2023

DIAMAS zbiera potrzeby wydawnictw dotyczące czasopism OA / ankieta i spotkanie

Serdecznie zapraszamy wydawnictwa i dostawców usług wydawniczych do wypełnienia ankiety europejskiego projektu DIAMAS na temat publikowania instytucjonalnego, a w szczególności wydawania czasopism w otwartym dostępie. To właśnie dzięki Państwa odpowiedziom partnerzy w projekcie poznają lepiej publikowanie instytucjonalne jako istotny aspekt komunikacji naukowej i opracują odpowiednie zasoby, narzędzia, polityki i strategie, które wspomogą wydawców czasopism naukowych w Europie, w tym w Polsce.  Odpowiedzi zbierane są do 30 kwietnia br.

09.02.2024

Wyniki ankiety DIAMAS - już dostępne

Z przyjemnością udostępniamy wyniki ankiety dotyczącej wydawnictw instytucjonalnych przeprowadzonej w ramach projektu DIAMAS. Dostępne jest już streszczenie, które przybliża kluczowe ustalenia. Dokumentowi temu towarzyszą raporty krajowe i bardziej szczegółowa analiza, dostępne na stronie internetowej DIAMAS.

20.09.2018

Raporty konsorcjum OPERAS dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie

Międzynarodowe konsorcjum OPERAS opublikowało raporty (white papers) dotyczące różnych aspektów otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie: rzecznictwa, najlepszych praktyk, standardów, wielojęzyczności, modeli biznesowych, platform i usług oraz narzędzi badawczych. Wszystkie publikacje można bezpłatnie pobrać z repozytorium Zenodo.

01.09.2023

Jak sprawić, by otwarty dostęp do książek stał się powszechną praktyką?

Do 15 września zapraszamy do odpowiadania na ankietę projektu PALOMERA, dotyczącą otwartego dostępu do książek naukowych. Ankieta jest skierowana do instytucji badawczych, naukowczyń i naukowców, przedstawicielek i przedstawicieli instytucji finansujących badania, wydawnictw, bibliotek i dostawców infrastruktury służących rozpowszechnianiu treści w otwartym dostępie. Dzięki odpowiedziom lepiej zrozumiemy wyzwania, jakie napotykają instytucje, które chciałyby rozwijać polityki otwartego dostępu w zakresie wydawnictw książkowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.