Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 20.05.2022
Literature History

Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?) Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem

Publikacja przywraca literaturze ostatni dramat Emila Zegadłowicz, powstały na kilka tygodni przed śmiercią pisarza. Jego tematem jest obraz losu Żydów w czasie II wojny światowej, a utwór stanowi próbę udokumentowania Zagłady z perspektywy świadka.

Niniejsza edycja pozwala na prześledzenie dziejów dramatu. Jego pierwsze wydanie przybiera kształt, jaki nadało mu zrekonstruowanie jego treści na podstawie odnalezionych rękopisów, korespondencji Zegadłowicza i osób mu bliskich oraz relacji świadków powstawania dzieła i pierwszych jego czytelników.

Information

Pages:
198
Published by:
Added on:
20 May 2022; 10:12 (Magdalena Płusa)
Edited on:
20 May 2022; 10:12 (Magdalena Płusa)

See also

28.10.2020
Literature

Budzi się Łódź… Obrazy miasta w literaturze do 1939 roku. Antologia

Author/Editor: Katarzyna Badowska, Tomasz Dominik Cieślak, Piotr Michał Pietrych, Krystyna Barbara Pietrych, Krystyna Radziszewska

Antologia ukazuje zróżnicowany, dynamiczny obraz Łodzi i literatury o niej, w całej rozmaitości gatunkowej oraz estetycznej, począwszy od pierwszych tekstów z połowy XIX stulecia, kończąc na powstałych w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej – wydarzenia, które nieodwracalnie zniszczyło to wieloetniczne i wielojęzykowe miasto.

21.05.2018
Literature studies

Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej

Author/Editor: Iwona Maciejewska, Agata Roćko

Zbiór studiów i szkiców powstały z potrzeby uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Krystyny Stasiewicz - badaczki literatury staropolskiej i oświeceniowej, która swe bogate życie zawodowe poświęciła zgłębianiu twórczego dorobku Pierwszej Rzeczypospolitej.

07.12.2020
Literature studies

Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku

Author/Editor:

Kategoria: Filologia polska Autorzy: Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul (red.) Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-7431-600-2 Liczba stron: 344 Format: B5 Wydawnictwo UwB

16.02.2021
Literature studies

Między mitem a kiczem. O prozie Brunona Schulza

Author/Editor: Michał Tadeusz Piętniewicz

Jaki charakter ma proza Brunona Schulza? To proste pytanie stało się przyczyną dociekań i udzielenia nieoczywistych odpowiedzi przez Michała Piętniewicza. Schulz niewątpliwie był jednym z największych pisarzy XX wieku, ale zdaniem badacza stawianie go na absolutny piedestał wydaje się po pierwsze bałwochwalcze, a po drugie nietrafione ze względu na pewną, narzucającą się od razu cechę jego pisarstwa: mianowicie jego osobność. Dlaczego twórczość Schulza mimo wszystko cieszy się dużą popularnością? Stoi za tym duchowe pokrewieństwo z dziełami Kafki? Mitologizacja? A może to zręcznie napisany kicz? 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.