Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 07.12.2020
Literature studies

Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku

Kategoria: Filologia polska

Autorzy: Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul (red.)

Rok wydania: 2019

Numer ISBN: 978-83-7431-600-2

Liczba stron: 344

Format: B5

Wydawnictwo UwB

Książkę dotyczącą relacji romantyków wobec uniwersytetu, nauki i szeroko pojętego życia akademickiego wypada uznać za oryginalny i cenny wkład w badania nad polskim romantyzmem. Jest to niewątpliwie jeden z zapoznanych wątków związanych z jego dziejami i – jak się zdaje – zapoznanych nie bez przyczyny. Po pierwsze jeszcze do niedawna myśleliśmy o romantyzmie jako formacji umocowanej w irracjonalizmie, jednoznacznie opozycyjnej wobec tego, co w najszerszym znaczeniu, uniwersyteckie. Po drugie na obrazie epoki zaważył symboliczny wymiar biografii i twórczości Mickiewicza (droga do filomatyzmu po mesjanizm, od Dziadów kowieńsko-wileńskich po drezdeńskie) oraz jej odczytania. W efekcie uniwersyteckie/intelektualne dzieje polskiego romantyzmu zostały przesłonięte przez jego dzieje uniwersyteckie/spiskowe.
Postawienie pytania o związki romantyków z akademią, co czynią autorzy niniejszej publikacji, pozwala ożywić zainteresowania kwestią nowoczesności romantyzmu (polskiego), przyjrzeć się od innej strony romantycznemu dziedzictwu, jak i początkom uniwersytetu w nowym kształcie ideowo-organizacyjnym, uniwersytetu splecionego z projektem nowoczesności, zwłaszcza z projektem państwa narodowego czy w polskim wariancie – wspólnoty narodowej bezpaństwowej, ale uwikłanej w realizującą się w wymiarze edukacji uniwersyteckiej politykę państw zaborczych.
Z recenzji prof. Michała Kuziaka

Information

Added on:
7 December 2020; 20:04 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
7 December 2020; 20:04 (Paweł Wojciechowski)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.