Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 18.03.2021
Literature studies

O Sasa do Lasa... i Paca. Rozprawy, artykuły / przyczynki (wybór)

Publishing house::
ISBN:
978-83-66448-44-5

_________________

Przedstawiony zbiór zawiera wybrane prace pisane i na ogół drukowane w latach 1972-2016, uporządkowane chronologicznie w grupach tematów, którymi zajmuję się właściwie stale. „Historia literatury” tu przedstawiana dotyczy częściej autorów  minorum gentium, lub spraw drobnych, może marginalnych, wiążących się z twórcami z tzw. wyższej półki, co nie znaczy, że są to sprawy mało interesujące! W działach „Pseudonimy” i „Folklor” podejmowałam próby zaznajomienia polskiego badacza i czytelnika  z tematami mniej u nas dotąd eksploatowanymi, leżącymi na poboczach badań historyczno-literackich, ale chyba ważnych dla szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej, uprawianej od XIX do XXI  wieku na świecie. „Varia” – to trochę historii literatury i jej nauk pomocniczych, trochę historii prasy, trochę biografistyki, wspomnień…

Dobrosława Świerczyńska

Information

Year of publication:
2021
Pages:
725
Added on:
18 March 2021; 19:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 March 2021; 19:06 (Mariola Wilczak)

See also

27.11.2018
Literature History

Czarne słońca romantyków

Author/Editor: Piotr Michał Śniedziewski

Romantycy lubili się smucić. Czasami trochę udawali, co trafnie opisał Chateaubriand w Pamiętnikach zza grobu, śledząc recepcję Renégo. Czasami zaś z ogromną intuicją potrafili dostrzec i opisać obawy, które budzą się w nas wszystkich, kiedy słońce traci swój blask. Nie bez powodu zatem jedną z ich ulubionych metafor była metafora czarnego słońca. Odnajdywali ją w odległej tradycji – w Apokalipsie św. Jana, na rycinie Melencolia I Albrechta Dürera czy też w Mowie wypowiedzianej przez umarłego Chrystusa… Jeana-Paula. Jednak stawką w tej grze z trudnym do wypowiedzenia lękiem nie były erudycyjne popisy, ale próba oswojenia i nazwania czegoś, co wymyka się racjonalnemu porządkowi. Czegoś, co rodzi się w nas wówczas, gdy zaczynamy myśleć o niemożliwym do uniknięcia końcu. Książka ukazała się w Wydawnictwie Sic!  

11.11.2018
Literature studies

Literatura polska wobec ludobójstwa

Author/Editor: Arkadiusz Paweł Morawiec

Arkadiusz Morawiec – autor publikacji Literatura polska wobec ludobójstwa – poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym grupom, nie tylko społeczności żydowskiej.

21.04.2018
Literature studies

Biblia w dramacie

Author/Editor: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

05.01.2024
Literature studies

A History of Polish Literature

Author/Editor: Anna Nasiłowska

Translated by Anna Zaranko. Book release: FEBRUARY 2024

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.