Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 04.01.2024
Literature studies

Rytm schowany w tekście. Adam "Łona" Zieliński i kultura popularna

Author/Editor:
ISBN:
0860-2751

W publikacji zebrano referaty wygłoszone podczas sypmopzjum z okazji 40. urodzin Adama "Łony" Zielińskiego (24-25.05.2022 r.). Szkice analityczne uzupełnia rozmowa z raperem. A tom opatrzony jest  zestawieniem dyskografii artysty.

Należy zajmować się twórczością Adama Zielińskiego. Nie tylko dlatego, że jest znaczącą postacią współczesnego aktywizmu. Warto objaśniać poetykę i filozofię piosenek szczecińskiego rapera, a także jego sztukę rymotwórczą. Rym – jak wiemy – wyróżnia wyrazy. Splata je ze sobą, sugerując, że są do siebie podobne nie tylko brzmieniowo, lecz i znaczeniowo. Ale przecież nie chodzi tylko o przyjemność czytania i słuchania. Artysta, poszukując rymów, pokazuje bogactwo języka (choć ciągle są tacy, którzy zauważają u Łony przede wszystkim „brzydkie słowa”). Właśnie to odnajdywanie inwencyjnych zestawień wyrazów jest wyjątkowym osiągnięciem Adama Zielińskiego. I nie tylko – po - wtórzmy – o estetykę tu chodzi. Szczeciński raper niejako przy okazji pokazuje mechanizmy języka. Ujawnia, jak słowo działa. Uczy nas więc polszczyzny (również jej społecznego zróżnicowania). A przede wszystkim pomaga oddzielić mowę służącą ekspresji i komunikacji od bełkotu.

(fragment Wstępu)

List of contents

Jerzy Madejski
Wstęp. Łony pociąg do rymu 

 

Poetyki
Inga Iwasiów
Jak być zaangażowanym 

Wiktoria Klera
Rymy rapera 

Paweł Dziel
Pytania Łony 

Alicja Obirek, Marta Sobolewska
Bez mapy Adama Zielińskiego jako spacerownik 

Katarzyna Buganik
Bóg zadzwonił do mnie…, czyli rozmowa Łony ze Stwórcą 

Marcin Fisz
Gra (w) rapera. Błąd Łony i Webbera w memach internetowych 

Weronika Migowicz
Skandowanki, wyliczanki i wołanki. Folklor dziecięcy w piosenkach Adama „Łony” Zielińskiego 

Sebastian Urbaniak
Przeciw ironii. O twórczości Łony jako reprezentacji późnokapitalistycznego „hip-hopu inteligenckiego”

 

Konteksty
Beata Zawadka
Kultury buntu? Rap i współczesne kino amerykańskie 

Maciej Kowalewski
Pieśni oporu 

Andrzej Draguła
Sacrum przetłumaczone na profanum, czyli o konieczności desakralizacji 

Bogdan Balicki
Hip-hop jako medium 

Ewa Kołodziejek
O brzydkich słowach 

Maciej Pieczyński
Ukraińskie pieśni wojny 

 

Suplement
Potrzeba dialogu. Z Adamem „Łoną” Zielińskim rozmawia Paweł Dziel
Bibliografia
Biogramy autorów
Indeks nazwisk
Summary

Information

Year of publication:
2023
Pages:
268
Added on:
4 January 2024; 13:29 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
4 January 2024; 13:41 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.