Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 21.05.2018

Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia oraz związanych z Instytutem Literackim twórców. Ocenie będą podlegać prace i rozprawy napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym.

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7 000 PLN (brutto), w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10 000 PLN (brutto).

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w innych językach, pod warunkiem jednoczesnego nadesłania ich kompletnego tłumaczenia na język polski.

Pracemożna nadsyłać na adres:
Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja
kultura@kultura.fr
w terminie do 1 sierpnia roku danej edycji w formie wydruku papierowego (1 egzemplarz) oraz pliku .doc, zapisanego na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta CD).
Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
c) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.

Information

Added on:
21 May 2018; 17:00 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 May 2018; 11:55 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.