Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 25.09.2018

Pięć książek nominowanych do tegorocznej Nagrody im. prof. Kotarbińskiego

Institutions:

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. prof. T. Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które powalczą o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych 2018 r.

Wśród nominowanych są: Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej Moniki Bobako (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS), Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu Adama Dyrdy (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR) oraz Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ `Solidarność` i KSS `KOR` 1981-1984 Andrzeja Friszke (Wydawnictwo Znak Horyzont we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności).

Do tegorocznej nagrody nominowano także: Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką Piotra Madajczyka (Wydawnictwo NERITON) oraz książkę Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Nataszy Szutty, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Academicon.

Laureata czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego poznamy 25 listopada, uroczystość odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej.

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.