Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 08.12.2017

Z Drohobycza do Australii… Przemieszczenia Andrzeja Chciuka

Author:
Field:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
City or town:
Szczecin

W pracy doktorskiej przybliża się twórczość urodzonego w wielokulturowym Drohobyczu Andrzeja Chciuka. Istotą dysertacji jest zbadanie relacji między topiką miejsc a autobiografią pisarza: najpierw pogranicznego miasta, prowincji, a później australijskiej metropolii. Ciekawym zabiegiem wydaje się opis przemieszczeń pisarza jako efekt doświadczania przez niego migracji. W to pole interpretacyjne wpisane są także przemieszczenia czytelnicze, które poszerzają perspektywę ujęcia spuścizny Chciuka integralnie związanej z topografią miejsc. W pracy podejmuje się także kwestię roli bałaku, lwowskiej gwary, która ratuje tożsamość autora, a także stanowi pomost między dawnymi laty a teraźniejszością.

  .

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
22.06.2017
End date:
01.12.2020
Key words:
Added on:
8 December 2017; 11:45 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
2 December 2020; 21:59 (Agnieszka Szczaus)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.