Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Filologia polska - studia pierwszego stopnia

City/Town:
Bydgoszcz
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies
Announced on:
01.06.2017

Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych.

Specjalności:

  • Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw: celem tej specjalności jest wykształcenie u studenta umiejętności oceniania tekstu od strony formalnej i jednoczesnej poprawy stylu i jakości danego utworu. Student pozna pracę tzw. „operatora fotoskładu”, zajmującego się komputerowym składem tekstu, a także będzie uczestniczył w pracach redaktorskich związanych z czynnościami korektorskimi, adiustacyjnymi czy redakcyjnymi. Specjalność ta łączy kompetencje stricte polonistyczne z umiejętnościami „składacza komputerowego” i wykonywaniem czynności redaktora wydawniczego.

  • Nauczycielska: specjalność ta przygotowuje do zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych (II etap edukacji szkolnej).

Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia przygotowują również do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
3 lata
Added on:
27 September 2017; 20:35 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2017; 21:10 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.