Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Filologia polska - studia drugiego stopnia

City/Town:
Bydgoszcz
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies
Announced on:
01.06.2017

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów. Kontynuuj studia z filologii polskiej na studiach drugiego stopnia. Zdobądź dodatkowe umiejętności, wybierając jedną z trzech specjalności.

Specjalności:

  • Edytorstwo naukowe: na tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu tekstologii, edytorstwa naukowego oraz warsztatu redaktora naukowego. Dzięki temu zdobędziesz pogłębioną i wysoce specjalistyczną wiedzę na temat analizy postaci i wariantów tekstu. Będziesz znał podstawowe elementy komentarzy edytorskich tekstów dawnych i współczesnych oraz sposoby i metody ich opracowywania. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu szeroko pojętego aparatu krytycznego, towarzyszącego rozmaitym wydawnictwom.

  • Glottodydaktyka: specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka) przygotowuje do nauczania języka polskiego jako obcego z uzyskaniem w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego) uprawnień do pracy w zawodzie polonisty na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Możesz uzyskać również kwalifikacje nauczycielskiego po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz przygotowanie do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa 
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz 
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
2 lata
Added on:
27 September 2017; 21:05 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2017; 21:09 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.