Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Kulturoznawstwo - studia drugiego stopnia

City/Town:
Bydgoszcz
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies
Announced on:
01.06.2017

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku kulturoznawstwo I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Kierunek ten z jednej strony skupia się na przekazaniu niezbędnej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, a z drugiej uczy twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Nasi studenci mają ogromny wpływ na lokalne działania kulturalne, nie tylko przez uczestnictwo w nich, ale przede wszystkim - organizację działań z szeroką pojętą kulturą. Już sama lokalizacja Instytutu w sercu Bydgoszczy pozwala studentom na życie zgodne z rytmem miasta i częste odwiedzanie pobliskich ośrodków kultury, takich jak Opera Nova, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Polski czy Filharmonia Pomorska. Studenci, podejmując naukę na dodatkowym module nauczycielskim, mają możliwość nabycia uprawnień do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym przedmiotu wiedza o kulturze.

Specjalności:

  • Kultura popularna: kultura popularna to dziś cały świat: filmy, piosenki, sport, gry komputerowe, komiksy, moda. Wszyscy w niej uczestniczymy. Ty możesz więcej! Będziesz wiedział wszystko o kulturze popularnej: jak o niej mówić i pisać, jak ją odczytywać, jak doceniać, jak z niej korzystać. Dzięki temu będziesz cennym pracownikiem w mediach elektronicznych i tradycyjnych, domach kultury, w publicystyce artystycznej i popkulturowej, w kinach, galeriach, wystawach, w agencjach reklamowych, instytucjach badawczych.

  • Kultura malych ojczyzn: oprócz ogólnej wiedzy na temat kultury współczesnej będziesz mógł pogłębić wiedzę o wielokulturowości świata i zdobyć zarazem umiejętności kształtowania współistnienia różnych kultur. Nauczysz się rozumieć kulturę własną i inne. Będziesz mógł być pośrednikiem między kulturami. zdobędziesz wiedzę o mniejszościach narodowych. Będziesz przygotowany do pracy kulturze, edukacji, turystyce, instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Studiując kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, nie musisz się jednak martwić, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. W zależności od wyboru specjalności i Twoich zainteresowań, możesz pracować jako animator kultury, specjalista ds. promocji, przewodnik, ale także jako twórca przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla dziennikarzy, krytyków literackich czy kustoszy.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
2 lata

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.