Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.06.2024 - 07.06.2024
Added on: 15.03.2024

„Co robisz na naszej ulicy”. Obiektywizm w literaturze XX i XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Co robisz na naszej ulicy”. Obiektywizm w literaturze XX i XXI wieku, która odbędzie się 6-7 czerwca 2024 roku w Instytucie Filologii Polskiej UWr. (budynek Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15).

W kręgu ruchów awangardowych anglosaskiej poezji pierwszej połowy XX w. obiektywizm jawi się jako kierunek, którego obecność i oddziaływanie determinuje kategoria spóźnienia. Jako młodszy kuzyn Poundowsko-Williamsowskiego imagizmu, w kolejnych dekadach pozostający w cieniu nurtu konfesyjnego i szkoły nowojorskiej, obiektywizm gospodarował sobie miejsce na marginesie głównego nurtu, definiując języki twórców konsekwentnie rozwijających program estetyczny w opozycji do dyskusji, które rozpalały wyobraźnię powojennych krytyków, literaturoznawców czy filozofów literatury. Optyka ta zaczyna zmieniać się stopniowo w latach 60. i 70. XX w., gdy najważniejszy przedstawiciel grupy, Charles Reznikoff, publikujący dotychczas własnym sumptem lub nakładem zupełnie niszowych oficyn (w tym The Objectivist Press), pod szyldem Black Sprarrow Press wydaje kolejno książki: By the Well of Living and Seeing: New and Selected Poems, 1918–1973 (1974), swoje wiersze zebrane, których pierwszy tom ukazał się w roku jego śmierci (1976), a także zbiory Holocaust (1977), Testimony (1978–1979) oraz powieść The Manner Music (1977). Wcześniej w geście afirmacji po dykcje Reznikoffa, Louisa Zukofsky’ego, George’a Oppena i Carla Rakosiego, tworzących trzon formacji, sięgają – zafascynowani melodią składni Williama Carlosa Williamsa – przedstawiciele Beat Generation.

To wzmożone zainteresowanie – nie tylko poetów, ale i niektórych krytyków (wystarczy wspomnieć książkę Charles Reznikoff. A Critical Essay Miltona Hindusa oraz późniejsze prace badawcze, w tym niejako podsumowujący recepcję obiektywistów tom The Objectivist Nexus) – sprawia, że współcześnie wspominaną kategorię spóźnienia możemy z powodzeniem zastąpić krytyczną narracją o uprzedzaniu przez obiektywizm gestów, które u progu nowego tysiąclecia konstytuowały nowe modele poezjowania. W takim ujęciu program Zukofsky’ego – traktowanie wiersza jako obiektu, dążenie do maksymalnie precyzyjnego opisu rzeczy czy „myślenie wraz z rzeczami, tak jak one istnieją” – mógłby stanowić punkt wyjścia do rozważań nad materialnością wiersza czy relacją wiersza i zewnętrzności, o której wypowiada się podmiot. Radykalne upowszednienie składni, charakterystyczne dla miejscami reporterskich poematów miejskich Reznikoffa, zdaje się zapowiedzią nowych wariantów kadrowania przestrzeni za pośrednictwem wersów i strof, poszukiwania rytmu życia w syntaktycznej melodii codziennej mowy. Wreszcie – zafascynowanie obiektywistów strukturami brzmieniowymi świętych pism judaizmu, próby palimpsestowego ujęcia muzyki hebrajskiego w formach admirujących syntaktyczne eksperymenty amerykańskiego imagizmu mogą posłużyć lekturom wychylonym w stronę śledzenia tropów marańskiej tożsamości.

Latem ubiegłego roku w Paryżu odbyła się konferencja „Charles Reznikoff: Inscriptions (1894–1976)”. Renesansu popularności spuścizny obiektywistów doświadczamy w ostatnich latach również w Polsce. Szczątkową jeszcze recepcję otwiera wydanie przez Piotra Sommera przekładów z Reznikoffa (Graffiti, 1991), włączenie bloku wierszy autora Jerusalem the Golden do antologii O krok od nich (2006), niedawno wznowionej i rozszerzonej (2018), na dobre zaś napędza ukazanie się – nagrodzonego w Gdyni – tomu Co robisz na naszej ulicy? (2019). Przygotowana przez Jakuba Kornhausera antologia Żeby ten wiersz był pudełkiem zapałek. Obiektywizm w polskiej poezji (2024) stanowiłaby potwierdzenie intuicji, zgodnie z którą poetyki obiektywistyczne funkcjonowały w krajowej liryce również w oderwaniu od patronatu rzeczonej szkoły, z ukrycia towarzysząc wszelkim próbom wydobycia na powierzchnię materialnego aspektu pracy w poetyckim tworzywie.

Wraz z uczestnikami konferencji chcemy nie tyle nawet ponownie przyjrzeć się historycznemu zjawisku obiektywizmu, ile raczej zastanowić się nad aktualnością haseł czy idei – tych estetycznych i społecznych – z nim kojarzonych (m.in. szczerość, obiektywizacja, powściągliwość, intensywność, świadectwo) oraz zapytać o jego możliwe dzisiejsze kontynuacje (także w literaturach innych języków niż angielski, co z kolei kazałoby zainteresować się również kwestią przekładów twórczości amerykańskich obiektywistów oraz ich potencjalnego wpływu na kształtowanie poetyk w literaturach docelowych).

Zgłoszenia na konferencję z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 14 kwietnia 2024 r. z wykorzystaniem formularza: https://forms.office.com/e/kLnLkf1tSG. Czas przewidziany na wystąpienie to 20 min.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów (kamil.nolbert@uwr.edu.pl, oskar.meller2@uwr.edu.pl).

Organizatorzy:
dr Kamil Nolbert
mgr Oskar Meller

Information

Address:
budynek Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15, Wrocław
Application deadline for speakers:
14.04.2024
Fee:
400 zł
Added on:
15 March 2024; 14:28 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 March 2024; 14:28 (Piotr Bordzoł)

See also

05.06.2020

Premiera książki ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI W SZWECJI. GŁOSY POETEK, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Sztokholm 2020

Celem książki Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest prezentacja twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności w kontekście podejmowanej problematyki, wiodących motywów i form wyrazu poetyckiego. Przygotowując antologię starałam się rozpoznać i przeanalizować poruszane przez poetki zagadnienia oraz preferowane tematy i struktury wiersza. Autorki, których twórczość ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas mieszkały w Szwecji, gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w zbiorkach poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

02.11.2018

Herbert 2018 - wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta

Organizatorem wystawy Herbert 2018 - wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta z siedzibą w Warszawie.

15.03.2024

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka - spotkanie oraz warsztaty translatorskie z udziałem Krystyny Dąbrowskiej

18 marca w ramach projektu Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka, odbędą się kolejne warsztaty dla studentów z Włoch, Litwy i Ukrainy.

12.03.2023

Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych

Katedra Teorii i Antropologii Literatury | Instytut Filologii Polskiej | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Pracownia Poetyki Wiersza | Wydział Polonistyki | Uniwersytet Warszawski zapraszają na MIĘDZYNARODOWĄ ZDALNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "WOKÓŁ (TEORII) WIERSZA. OSTATNIE STULECIE W BADANIACH WERSOLOGICZNYCH". Konferencja odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniach 30-31 marca 2023 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.