Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.05.2022
Added on: 24.04.2022

Dyskursy codzienności (edycja 2)

Type of the event:
Conference

Czy zastanawiamy się nad tym, jak wygląda nasza codzienność? Zapewne – z uwagi na ostatni rok – w jakimś stopniu zdajemy sobie sprawę, że dotychczasowy porządek uległ zmianie. Jaki jednak on był? Jakie elementy składały się na to, co nazwać można codziennością? Kwestia ta nie dotyczy wyłącznie aspektu współczesnego, lecz – jeśli poszerzyć jej zakres – odnosi się do wielorako rozumianej przeszłości. tej bliżej i tej dalej. Tej znanej, tej historycznej a nawet tej wyobrażonej.

Dlatego organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi problemami:

 • codzienność kulturowa;
 • codzienność współczesna i historyczna;
 • codzienność czasów niepokojów, wojen, rewolucji;
 • codzienność technologiczna;
 • codzienność zmieniających się cywilizacji;
 • pokoleniowość;
 • kultura a codzienność;
 • przeciętność i nieprzeciętność codzienności;
 • codzienność w ujęciu filozoficznym;
 • psychologia codzienności;
 • codzienność w sztuce (i partycypacji w sztuce) – literatura, film, serial, komiks;
 • codzienność osób niepełnosprawnych;
 • codzienność polityczna’
 • media i social media;
 • celebracja codzienności;
 • codzienność celebrytów i fascynacja nimi;
 • codzienność a religijność – dawniej i obecnie;
 • codzienność a zmiana(y);
 • biografie i wspomnienia;
 • zaburzenia i wyłomy w codzienności;
 • życie rodzinne i życie poza nawiasem;
 • codzienność w żałobie, traumie, utracie;
 • przyjaźnie, więzi, relacje, emocje;
 • codzienność innych (także dawnych) kultur;
 • codzienność a fikcja (także światotwórcza);
 • codzienność zawodowa;
 • codzienność akademicka;
 • codzienność idealizowana, mitologizacja codzienności;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dc.ekonferencja@gmail.com mija 9 maja 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://dcekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
09.05.2022
Fee:
160 zł
Added on:
24 April 2022; 17:36 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 April 2022; 17:36 (Mariola Wilczak)

See also

07.01.2022

Czas - kultura, dyskurs, doświadczenie

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach.

24.01.2016

Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na III konferencję naukową historyków języka polskiego z cyklu: Język – obyczaj – wspólnota.

16.09.2017

Czas i to, co inne / ogólnopolska konferencja naukowa

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach, począwszy od ujęć filozoficznych i antropologicznych poprzez kulturoznawcze i literaturoznawcze a skończywszy na medioznawczych, ludologicznych i groznawczych czy inter­­dyscyplinarnych. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem) aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena (czyli, popularnie rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym) na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji "Czas i to, co inne" zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

22.11.2021

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – historie dawne i współczesne / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czasy, obyczaje i kultura w jakiś sposób wymagają poszukiwania bohaterów potrafiących sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed ludzkością niełatwa rzeczywistość. Mamy szansę się o tym przekonać nie tylko zaznajamiając się z tekstami kultury opiewającymi wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcili się, by pomóc innym. Lecz to poświęcenie i heroizm nie są tylko utrwalone w zapisach czy dziełach, lecz charakteryzują także naszą współczesność, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak te, w których przyszło nam żyć.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.