Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.05.2017 - 13.05.2017
Added on: 15.02.2017

I Konferencja Naukowa z cyklu „Młoda Polska: Rewizje, Reinterpretacje: Ironia Modernistów"

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

IRONIA MODERNISTÓW

Konferencja odbędzie sie w dniach 12-13 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

CELEM KONFERENCJI JEST ROZPOZNANIE ZJAWISK ESTETYCZNYCH, KTÓRE – W NASZYM PRZEKONANIU – NIE BYŁY DO TEJ PORY CAŁOŚCIOWO BADANE.

W SZCZEGÓLNOŚCI INTERESOWAĆ NAS BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

– IRONIA, JEJ TYPY I ODMIANY W LITERATURZE POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ OKRESU 1880–1918;

– TEORETYCZNE WYPOWIEDZI NA TEMAT IRONII W LITERATURZE EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU;

– AUTOIRONIA, IRONIA A SATYRA I HUMOR W TEKSTACH MODERNISTYCZNYCH;

– SARKAZM I JEGO EWOKACJE W LITERATURZE EPOKI;

– EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA I KONTEKSTY IRONII MODERNISTÓW;

– IRONIA I SARKAZM WOBEC POGRANICZNYCH JAKOŚCI ESTETYCZNYCH W EPOCE: GROTESKI, TRAGIZM, TRAGIGROTESKI (I INNYCH);

– SŁOWO, OBRAZ, MUZYKA, SZTUKA EPOKI A IRONIA.

PRZEWIDUJEMY WPISOWE W WYSOKOŚCI 400 ZŁ.

UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ I NOCUJĄ NA KOSZT WŁASNY (ZAPROPONUJEMY LISTĘ HOTELI O RÓŻNYM STANDARDZIE).

WPISOWE POKRYJE KOSZTY WYŻYWIENIA, ORGANIZACJI I CZĘŚCIOWO PUBLIKACJI.

W 2018 ROKU NA II KONFERENCJĘ Z TEGO CYKLU PLANUJEMY WYDANIE RECENZOWANEJ, PUNKTOWANEJ MONOGRAFII.

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO DNIA 30 MARCA 2017 ROKU NA ADRES:

MODERNIZM-REWIZJE@WP.PL

Information

Application deadline for speakers:
30.03.2017 21:30
Application deadline for participants:
30.03.2017 21:30
Added on:
15 February 2017; 10:42 (Grzegorz Czerwinski)
Edited on:
15 February 2017; 17:57 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.