Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.03.2020
Added on: 30.11.2019

Jak schudnąć na wiosnę? Dyskurs dietetyczny dawniej i dziś (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Jak schudnąć na wiosnę? Dyskurs dietetyczny dawniej i dziś, która odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r. we Wrocławiu.
Dyskurs dietetyczny realizują rozmaite teksty, które pragniemy uczynić przedmiotem dyskusji naukowej. Poradniki dietetyczne jako specyficzny typ tekstu, cieszą się dużą popularnością na rynku wydawniczym.

źródło: Pixabay

Konferencja ma służyć uwzględnieniu poradników w badaniach dyskursologicznych, tekstologicznych, jak również komunikacyjnych, ponieważ w dalszym ciągu rzadko pojawiają się one we współczesnej refleksji gatunkowo-genologicznej.

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:
• dyskurs dietetyczny - ujęcie teoretyczne,
• dyskurs o smaku - staropolskie postrzeganie diety (staropolskie traktaty dietetyczne),
• dyskurs dietetyczny na dawnych plakatach reklamowych,
• wybierz najlepszą dietę dla siebie (dieta bezglutenowa, beznabiałowa, dietacukrzyca, proteinowa, dla kobiet w ciąży, wegańskie i wegeteriańskie),
• popularne blogi dietetyczne - struktura, tematyka, funkcje,
• poradnik dietetyczny jako hybryda gatunkowa,
• eksperckie programy dietetyczne w telewizji,
• wskazówki dietetyczne w prasie popularnej,
• post i kultura stołu drogą do zdrowia,
• dieta i jej wpływ na stan zdrowia,
• dyskurs dietetyczny w social mediach,
• ewolucja poglądów medycznych na temat zdrowej i niezdrowej diety na przestrzeni wieków,
• współczesne formy zaburzeń zachowań żywieniowych,
• znaczenie współczesnego dyskursu diety i dla rozwoju nieprawidłowych postaw i zachowań wobec jedzenia,
• wpływ religii na sposób odżywiania się ludzi/ dyskurs dietetyczny w dyskursie religijnym.


KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. MARIA WOJTAK, Instytut Filologii Polskiej UMCS
Prof. dr hab. IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, Instytut Filologii Polskiej UWR
Prof. dr hab. BOŻENA PŁONKA-SYROKA, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr hab. AGNIESZKA LIBURA, Prof. UWR, Instytut Filologii Polskiej UWR
Dr hab. MARIA KRAUZ, Prof. UR, Instytut Filologii Polskiej i Dziennikarstwa UR

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. WALDEMAR ŻARSKI, Prof. UWR − Przewodniczący Komitetu organizacyjnego, tel. 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarski@uwr.edu.pl
Mgr ADAM DOMBROWSKI, UWR − Sekretarz konferencji, tel.: 662 320 029, e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl
Mgr DOROTA DYKSIK, UWR
Mgr NATALIA DOBRZENIECKA, UWR
Mgr MARIA RUDNICKA, UWR


Czas wystąpienia: 15 minut

Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nakiera 15b, Wrocław
Zgłoszenia według załączonego formularza prosimy przesyłać na adres: dyskurs.dietetyczny.2020@gmail.com do 1 lutego 2020.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla doktorantów – 250 zł) i obejmuje koszty: organizacji konferencji, obiadów, uroczystej kolacji i przerw kawowych, materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej. Nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.
Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w monografii książkowej.

Terminarz:
1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – 15.02.2020 r.
2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów
3. Rozesłanie programu konferencji – 15.03.2020 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Information

Address:
budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nakiera 15b, Wrocław
Application deadline for speakers:
15.02.2020
Fee:
400 zł, dla doktorantów – 250 zł

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

10.09.2019

„Znać inny język to jak posiadać drugą duszę” / międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna

17 października w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna "Znać inny język to jak posiadać drugą duszę – Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy". Organizatorami konferencji są Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG oraz Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.