Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.06.2019 g.13:00
Added on: 11.06.2019

Język wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Słowackiego i Norwida / Otwarte seminarium CHC

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Pracownicy Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zapraszają na kolejne, otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca 2019, o godzinie 13:00 w sali 132 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). 
Spotkanie poświęcone będzie językowi wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. Zostanie zaprezentowana praca nad korpusem i listą frekwencyjną Juliusza Słowackiego oraz praca nad słownikiem języka Norwida i lista frekwencyjna, sporządzona na podstawie obecnej jego wersji.

Omówione będą następujące zagadnienia:
1) Problematyka korpusu tekstów, przygotowanie korpusu do prac nad listą frekwencyjną (M. Troszyński, A. Mędrzecka)
2) Twórca elektronicznie przetworzony – Lista frekwencyjna Słowackiego  (M. Oleksy; M. Troszyński, A. Mędrzecka)
3) Internetowy słownik i lista frekwencyjna języka Cypriana Norwida. (T. Korpysz).

Tomasz Korpysz, dr hab.,  językoznawca i norwidolog, pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, kierownik pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (Uniwersytet Warszawski), a także współautor ww. słownika. Autor wielu publikacji naukowych oraz popularyzatorskich, dotyczących przede wszystkim twórczości Norwida oraz współczesnej polszczyzny.

Marcin Oleksy, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, członek Grupy Technologii Językowych G4.19 Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie tworzenia korpusów językowych, autor prac naukowych poświęconych ręcznej anotacji i automatycznej ekstrakcji informacji z tekstu.

Marek Troszyński, dr hab., prof. IBL PAN, pracownik Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Autor licznych prac poświęconych Juliuszowi Słowackiemu, edytor oraz kierownik afiliowanego przy CHC projektu Słownik 4 wieszczów.

Tematem kolejnego seminarium będzie prezentacja Nowego cyfrowego słownika pisarzy –  o którym opowie mgr Marlena Sęczek.

Zapraszamy!

Information

Address:
sala 132, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.