Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.10.2022 - 28.10.2022
Added on: 05.08.2022

Komizm historyczny i współczesny

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Katedra Językoznawstwa Historycznego oraz Katedra Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komizm historyczny i współczesny".

Konferencja, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 roku w formie zdalnej na platformie Cisco Webex, jest adresowana do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania zagadnieniem komizmu w różnych jego przejawach, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem.

Organizatorzy proponują referentom następujące kręgi tematyczne:
• teoria i metodologia badań nad komizmem w świetle współczesnej humorologii – propozycje i wyzwania,
• pole leksykalno-semantyczne komizmu w ujęciu diachronicznym i synchronicznym,
• językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok,
• konteksty dawnej i współczesnej komunikacji humorystycznej,
• ewolucja badań nad komizmem i jego formami. 

Językiem konferencyjnym jest język polski.

Przewidywany czas wystąpień: 20 minut.

W wypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł i obejmuje koszt materiałów promocyjnych, obsługi informatycznej konferencji oraz publikacji referatów w monografii wieloautorskiej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Tom pokonferencyjny zostanie opublikowany przez Wydawnictwo Naukowe UKSW i ukaże się w serii „Bielańskie Prace Językoznawcze”.

Dane do przelewu:
Numer konta: Santander 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Adres odbiorcy: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
W tytule wpłaty należy wpisać: Komizm historyczny i współczesny

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 września 2022 roku na adres a.krasowska@uksw.edu.pl lub j.zaucha@uksw.edu.pl.

Information

Address:
platforma Cisco Webex
Application deadline for speakers:
16.09.2022
Application deadline for participants:
16.09.2022
Fee:
200 zł
Added on:
5 August 2022; 14:57 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 August 2022; 14:57 (Mariola Wilczak)

See also

09.06.2019

Komizm historyczny / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY. Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

19.07.2017

Komizm historyczny / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

17.01.2019

Komizm w popkulturze

Współcześnie komizm odnaleźć można w bardzo różnorodnych obszarach kultury, gdzie wykorzystywany jest jako środek służący zarówno rozrywce, jak i krytyce społecznej czy próbom inicjowania politycznej zmiany (nierzadko jednocześnie). Dlatego chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych przedstawicieli nauk humanistycznych do namysłu nad znaczeniem, formami i funkcją komizmu w kulturze popularnej – zarówno w formie ujęć teoretycznych jak i konkretnych case studies.

06.01.2019

Tomasz Korpysz: Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety / odczyt

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr. hab. Tomasza Korpysza "Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.