Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.10.2019 - 25.10.2019
Added on: 09.06.2019

Komizm historyczny / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • teoria i metodologia badań nad komizmem historycznym w świetle współczesnej humorologii – propozycje i wyzwania,
  • pole leksykalno-semantyczne komizmu w ujęciu diachronicznym,
  • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok
    (do 1945 r.),
  • konteksty humorystycznej komunikacji w przeszłości,
  • ewolucja badań nad komizmem i jego formami do roku 1945.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Zależy nam jednak, by przedmiotem refleksji były przede wszystkim teksty i język, a także teorie i pojęcia związane z tytułową tematyką. Językiem konferencyjnym jest język polski.

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł i obejmuje koszt posiłków, przerw kawowych, materiałów promocyjnych oraz publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 lipca 2019 r. na adres t.korpysz@uksw.edu.pl lub a.krasowska@uksw.edu.pl.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Tomasz Korpysz, dr Anna Krasowska

Information

Address:
01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5
Application deadline for speakers:
31.08.2019
Fee:
400 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.