Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.10.2017 - 27.10.2017
Added on: 19.07.2017

Komizm historyczny / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana do badaczy różnych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także filologii obcych, kulturoznawstwa i filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • teorie komizmu, humoru, dowcipu itp. oraz ich ewolucja do 1939 roku,
  • metodologia badań nad komizmem historycznym – propozycje i wyzwania,
  • zmiany w polu semantyczno-leksykalnym komizmu i pojęć pokrewnych,
  • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok (do 1939 r.),
  • kontekst społeczny, polityczny i kulturowy humorystycznej komunikacji w przeszłości.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Jako język konferencyjny proponujemy język polski.

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł i obejmuje koszt posiłków, przerw kawowych oraz publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 lipca 2017 r. na jeden z poniższych adresów: a.krasowska@uksw.edu.pl lub t.korpysz@uksw.edu.pl.

     

Z wyrazami szacunku

dr Anna Krasowska, dr Tomasz Korpysz

Information

Address:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Dewajtis 5
Application deadline for speakers:
30.07.2017 22:00
Fee:
350 zł

See also

06.01.2019

Dr hab. Tomasz Korpysz: Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr. hab. Tomasza Korpysza "Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety".

09.06.2019

Komizm historyczny / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY. Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

17.01.2019

Komizm w popkulturze

Współcześnie komizm odnaleźć można w bardzo różnorodnych obszarach kultury, gdzie wykorzystywany jest jako środek służący zarówno rozrywce, jak i krytyce społecznej czy próbom inicjowania politycznej zmiany (nierzadko jednocześnie). Dlatego chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych przedstawicieli nauk humanistycznych do namysłu nad znaczeniem, formami i funkcją komizmu w kulturze popularnej – zarówno w formie ujęć teoretycznych jak i konkretnych case studies.

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.