Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.03.2022
Added on: 26.01.2022

Kontrast i analogia w kulturze / ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa

Type of the event:
Conference

Kontrast i analogia stanowią kolejne kategorie porównawcze podejmowane w cyklu konferencyjnym zatytułowanym Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa. Do tej pory w ramach tej inicjatywy poddane zostały badawczemu namysłowi: ciężar i lekkości, szybkość, możliwość i konieczność, przezroczystość oraz powiększenie i intensyfikacja. Za pośrednictwem wskazanych kategorii komparatystycznych analizowane są zjawiska kultury w ich różnorakich aspektach. (z zaproszenia organizatorów)

fragment plakatu wydarzenia

Kontrast i analogia stanowią podstawowe, może nawet najbardziej pierwotne, mechanizmy procesów umysłowych oraz zapamiętywania i percypowania świata przez człowieka. Z zasady poznajemy różnorodne zjawiska, stawiając je w relacji opozycji i/lub podobieństwa do innych zjawisk. W ten sposób porządkujemy nasze doznanie rzeczywistości realnej i irrealnej oraz świat nas otaczający. Również dowodzenie naukowe odbywa się na prawach tytułowych kategorii. Budujemy pojęcia i posługujemy się nimi w sposób właśnie kontrastowo/analogiczny (np. pojęcia dobro i zło nie mogą bez siebie funkcjonować, to znaczy, że użycie jednego zakłada implicite rozumienie przeciwnego). Relacje kontrastowo/analogiczne, obecne w płaszczyźnie poznawczej i naukowej, mają swe konsekwencje na kolejnych poziomach ludzkiej egzystencji, również w jej wymiarze kulturowym. „Sztuka to harmonia; harmonia zaś to analogia kontrastów (przeciwieństw) i analogia podobieństw” – pisał Georges Seurat.

Zapraszamy do udziału w konferencji i do dyskusji nad różnymi wymiarami i konsekwencjami tytułowych kategorii. Oto propozycje przykładowych zagadnień:

  • Kontrast i analogia w artystycznych/użytkowych artefaktach jako:

▪ środek wyrazu artystycznego (np. stylistyczny, kompozycyjny, ikoniczny);

▪ element strategii estetycznej (np. komizm, groteska);

▪ strategia perswazyjna (w reklamie, retoryce, dydaktyce);

▪ strategia projektowa (w światach analogowych i cyfrowych).

  • Kontrast i analogia a interpretacja metaforyczna i symboliczna.
  • Kontrast i analogia w procesach poznawczych.
  • Implikacje światopoglądowe i ideologiczne myślenia kontrastami i analogiami.
  • Kontrast i analogia a dowodzenie naukowe.

Organizacja konferencji: Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (INoKiR, WNH UKSW).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy planują przygotowanie – w oparciu o wybrane artykuły – recenzowanej monografii zbiorowej w cyklu Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w oddzielnym pliku do 10 lutego 2021 r., na adresy: b.pawlowska@uksw.edu.pl (prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk) i a.smaga@uksw.edu.pl (dr Agnieszka Smaga)

Przewidywany czas na wystąpienie: do 20 minut.

Możliwość przedstawienia prezentacji (wymaga to wcześniejszego zgłoszenia).

W zgłoszeniu proszę podać:

  • imię i nazwisko, stopień naukowy i afiliację, adres mailowy (bardzo chętnie przyjmiemy także numer telefonu);
  • adres do korespondencji (dotyczy osób, które wyrażają chęć otrzymania zaświadczenia o udziale w konferencji i/lub upominku książkowego);
  • tytuł referatu oraz kilkuzdaniowy abstrakt (do 200 znaków) określający problematykę wystąpienia.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego obrady odbędą się w trybie zdalnym.

Zaświadczenia o udziale w konferencji roześlemy pocztą (zwykłą lub elektroniczną, według preferencji).

(informacja organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
10.02.2022
Fee:
bez opłat
Added on:
26 January 2022; 13:34 (Mariola Wilczak)
Edited on:
26 January 2022; 13:34 (Mariola Wilczak)

See also

03.02.2017

Białostockie "Kontrasty": historia – przekaz – recepcja

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji "Białostockie ‘Kontrasty’: historia – przekaz – recepcja", która odbędzie się w dniach 25–26 maja 2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

09.06.2019

Komizm historyczny / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY. Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

19.07.2017

Komizm historyczny / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

14.01.2018

Przezroczystość w kulturze

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW zaprasza na piątą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa nt. Przezroczystość w kulturze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.